İş Güvenliği açısından Koronovirüs Tedbirleri

Dünyanın 4 bir tarafında Korona Virüs salgını doğduğu topraklarda hız kesmeye başlasa da hızla yayınlamaya devam ediyor. Risk grupları için evden çıkmama önerilerine uyarak ve gerekli hijyen tedbirleri ile bu virüsten koruna biliyor. Ancak çalışanlar; her gün evden çıkıp çoğunlukla toplu taşıma araçları ile iş yerlerine varıyorlar; Hali ile büyük risk altındalar ve enfekte olma riskleri çok yüksek. Peki İş Güvenliği açısından CoVid-19’dan nasıl korunulur?

Hasta kişilerin öksürme veya hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıkların ortamdaki diğer bireylerin ağız, burun ve gözlerine temasıyla, damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerin ağız, burun veya göze götürülmesiyle bulaşabilen COVID-19’dan (Koronavirüs) korunmak bizim elimizde. Yeter ki gerekli kişisel hijyen şartlarını uygulayalım.


REKLAM: Antepezo.com “Hijyenik şartlarda, kaliteli ham madde ile ekonomik üretim

İşyerlerinde alınması gerekli önlemler aşağıda sıralanmıştır;

Servis Araçlarına Dikkat

İşveren tarafından sağlanan servis hizmetlerini kullanan çalışanların araç içinde ve dışında sık kullanılan yüzeylerle temas mümkün olduğunca azaltılmalıdır. Servis araçlarının özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere temizliği belirli aralıklarla sağlanmalıdır.

Sık Sık Eller Yıkanmalı; Üstelik en az 20 Saniye

Çalışanlar işe başlamadan önce ve çalışma süresince belirli aralıklarla en az 20 saniye boyunca ellerini su ve uygun dezenfektanla yıkamalıdır. Su ve sabuna erişimin mümkün olmadığı durumlarda alkol içerikli uygun el antiseptiği sağlanmalıdır.


Kullanılan Alet ve Ekipmanın da Hijyeni Sağlanmalı

Özellikle sık ve/veya ortak kullanılan, temas edilen çalışma alanları, araçlar, cihazlar ve ekipmanlar başta olmak üzere işyerlerinde hijyen ve temizlik sağlanmalıdır. Özellikle lavabo, tuvalet, banyo, merdiven kenarlıkları, musluk, yemekhaneler, yatakhaneler, asansörler vb. ortak kullanım alanlarına girişlerde dezenfektan bulundurulması, araç, cihaz ve ekipmanlar gözden geçirilmeli ve hijyen şartlarına azami uyulmalıdır.

İş Arkadaşları Tokalaşmamalı ve Sarılmamalı

Çalışanlar, selamlaşma sırasında tokalaşma ve sarılmadan kaçınmalıdır. Soğuk algınlığı belirtileri gösterenlerle aralarında en az 3-4 adım mesafe konulmasına özen gösterilmelidir.

Öksürme ve Hapşırma da tek kullanımlık mendil

Çalışanlar, öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burnunu tek kullanımlık mendille kapatmalı, mendil yoksa dirseğin iç kısmını kullanmalıdır.


İşyeri Sıklıkla havalandırılmalıdır

İşyerleri belirli aralıklarla pencere açılarak havalandırılmalıdır. Havalandırma sistemi olan işyerlerinde havalandırma debisinin azaltılması gerekmektedir.

Yurtdışından gelenler için 14 gün izolasyon

Yurtdışından gelenlerin 14 gün boyunca evden çalışması sağlanmalıdır. İşyeri dışından gelen ziyaretçilerden hastalık belirtisi taşıyanların işyerinde bulunan sağlık personelinin kontrolünden geçmeleri sağlanmalıdır.

Hastalık belirtileri durumunda İşyeri Hekimine Başvurmalıdır

Hastalık belirtilerini taşıyan kişilerin İşyeri Hekimi tarafından yapılacak olan ilk muayeneden sonra gerek duyulması halinde en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilmesi sağlanmalıdır.


COVID-19’a (Koronavirüs) bağlı hastalık şüphesinde İşyerine girilmemeli

Herhangi bir COVID-19’a (Koronavirüs) bağlı hastalık şüphesi durumunda işyeri ortamına girilmemeli, derhal işyeri sağlık personeline durumu bildirmeli, işyeri sağlık personelinin bulunmadığı işyerlerinde uygun ve doğru maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Enfekte Riski Olan Çalışma Ortamları İçin  Uygun Kişisel Koruyucu Donanımlar Seçilmelidir.

Enfekte kişilerle doğrudan temas veya kontaminasyon riski olan çalışma ortamlarında (hastaneler, laboratuvarlar vb yerlerde) bulunanlar uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanılmalıdır. Bu kapsamda solunum koruyucu olarak; EN 149 standardında en az FFP2 olmak üzere FFP2 ve FFP3 koruma düzeyine sahip ventilsiz parçacık filtreli yarım maskeler, ilgili bölümde belirtilen işlemlerde bulunacaklar için kullanılmalıdır. Covid-19 virüsüne karşı koruma amaçlı “tekrar kullanılamaz” anlamına gelen “NR” işareti bulunan maskelerin bulundurulması gerekmektedir.  Kontaminasyon riskine karşı kişisel koruyucu donanımlar işyerlerinde yeterli miktarda bulundurulmalıdır.


Solunumun yanında Elleri de korumalı

Solunum korumanın yanı sıra kullanılacak koruyucu eldivenler; EN ISO 374-5 (Mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler) standardına, koruyucu gözlükler ve yüz siperi EN 166 standardına, koruyucu kıyafetler (elbise, tulum ve sağlık çalışanları için önlük) ise EN14126 standardına uygun olmalıdır.

Hastalık İçin Risk Grupları Belirlenmeli

Bağışıklık sistemi hastalığı, diyabet, kalp ve akciğer hastalığı gibi kronik hastalığı olan çalışanlar, zayıf bağışıklık sistemine sahip olan çalışanlar, yaşlı çalışanlar gibi riskli gruplarda ağır seyretme riski yüksek olup, riskli gruplar başta olmak üzere tüm çalışanlar korunmalıdır.

İş Seyahatleri Askıya Alınmalı

Ülke dışına düzenlenecek iş seyahatleri mümkün olabildiğince ertelenmeli, etkinliklerin yapılmasının mecbur olduğu durumlarda öncelikle sesli ve görüntülü iletişim imkânları kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmelidir. İş nedeniyle seyahat edilmesi mecburi durumlarda Sağlık Bakanlığı’nın önerilerine uyulmalıdır.

Güneşin Peşinden Git ! O seni Isıtacaktır…

İş Sağlığı Eğitimleri sıklıkla uzaktan eğitim şeklinde verilmelidir.

Çalışanlara verilecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin uzaktan eğitim şeklinde; işyeri temizliği ve düzeni, hijyen ve psikososyal risk faktörleri konuları önceliklendirilerek verilmesi suretiyle yapılması sağlanmalıdır.