Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerinde Önemli Değişiklik

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’in eklerinde iki önemli değişiklik oldu. Kayıt Başvurusunda İstenilen Bilgi ve Belgeler başlıklı Ek-3’de ve İşletme Kayıt Belgesi Başvuru ve Beyannamesi başlıklı Ek-4’de değişiklik bugün yürürlüğe girdi.

 “Gıda Üreten İşletmecilerden Kayıt Başvurusunda İstenilen Bilgi ve Belgeler” başlıklı Ek-3’ün 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“3-Ekmek, ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri ve sade pide üreten işyerleri ile yalnızca sade pide ve/veya ekmeğin son pişirme işlemini yapan işyerleri için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının sureti.”. Aynı şekilde Ek-4’de bu konuda ilgili kısım değiştirilmiştir.


REKLAM: Antepezo.com “Hijyenik şartlarda, kaliteli ham madde ile ekonomik üretim

 

 


Son Hali ile Ek-3

GIDA ÜRETEN İŞLETMECİLERDEN KAYIT BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER

  1. İşletme Kayıt Belgesi başvuru ve beyannamesi. (Ek-4)
  2. Şeker üretimi veya şeker paketlemesi konusunda faaliyet gösterecek gıda işletmeleri için taahhütname (Ek-15)
  3. Ekmek, ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri ve sade pide üreten işyerleri ile yalnızca sade pide ve/veya ekmeğin son pişirme işlemini yapan işyerleri için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının sureti.”

Eski halindeki 3. madde: “Ekmek, ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri ve sade pide üreten işyerleri için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının sureti.” şeklindeydiSon Hali İle Ek-4

İŞLETME KAYIT BELGESİ BAŞVURU VE BEYANNAMESİ

İşletme Kayıt Belgesi Başvuru ve Beyannamesi başlıklı Ek-4’ünde yer alan tablodaki “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (sadece ekmek, ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri ve sade pide üreten işyerleri için)” ibaresi “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (sadece ekmek, ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri üreten işyerleri ile yalnızca sade pide üreten veya sade pide ve/veya ekmeğin son pişirme işlemini yapan işyerleri için)”  olarak değiştirilmiştir.

Bu şekilde; sadece son pişirme yaparak hızlı servis üzerine özellikle fast food olarak adlandırılan işletmeler için de işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı istenir duruma gelmiştir.