İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi de Uzaktan olacak

16.04.2020 Tarih ve 31101 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliği ile İş Güvenliği Uzmanlığı eğitim sürecinin tamamı uzaktan eğitime taşınabilecek.Aynı durum İşyeri Hekimi ve diğer sağlık personeli için de geçerli.

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinde ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 32 nci maddesinde değişikliğe gidildi.


REKLAM: Antepezo.com “Hijyenik şartlarda, kaliteli ham madde ile ekonomik üretim

İş Güvenliği Uzmanlılığı Eğitimi Tamamen uzaktan eğitim ile olabilecek.

Bilindiği üzere İş güvenliği eğitimin teorik bölüm anlatımlarının bir kısmı uzaktan eğitim şeklinde bir kısmı da yüz yüze eğitim şeklinde geçekleşmekte.

Salgın hastalık ve doğal afet gibi mücbir sebepler nedeniyle iş güvenliği uzmanlığı eğitim programının teorik kısmının tamamının uzaktan eğitim ile verilmesine karar vermeye Bakanlık yetkilendirildi. Bu karar İSG-KATİP üzerinden takip edilebilecek.

Covid-19 pandemisi hali hazırda etkinken önümüzdeki süreçte gerçekleşecek eğitimler için uzaktan eğitime geçilebilir. İsg-Katip için E- Devlet üzerinden şifreni ve TC kimlik numaranız ile giriş yapabilmektesiniz.


İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli eğitimleri de aynı şekilde olacak

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 32 nci maddesinde de değişiklik yapıldı .

Buna göre;

“Salgın hastalık ve doğal afet gibi mücbir sebepler nedeniyle işyeri hekimliği eğitim programının teorik kısmının tamamının uzaktan eğitim ile verilmesine karar vermeye Bakanlık yetkilidir. Bu karar İSG-KATİP üzerinden ilân edilir.”

Fırkası ile Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Salgın hastalık ve doğal afet gibi mücbir sebepler nedeniyle diğer sağlık personeli eğitim programının teorik kısmının tamamının uzaktan eğitim ile verilmesine karar vermeye Bakanlık yetkilidir. Bu karar İSG-KATİP üzerinden ilân edilir.”