Alachlor Nedir? Toksik Etkileri ve zararlarıyla Bir Pestisit

Alachlor, yıllık otlarda, yer fıstığı, mısır ve soya fasulyesi etrafında büyüyen geniş yapraklı yabancı otlarda en sık kullanılan seçici bir sistemik herbisittir. Bu kimyasal iki şekilde çalışır: ilk olarak, alachlor bir bitkinin büyümesi için gerekli proteinleri üretme yeteneğini engeller; ikincisi, alachlor kök uzamasına müdahale eder.

Alachlor,en yaygın kullanılan herbisitlerden biriydi. Bununla birlikte, günümüzde, bu herbisit Kısıtlı Kullanım Pestisidi (RUP) haline gelmiştir, yani sadece sertifikalı uygulayıcılar alachlor satın alabilir ve kullanabilir. Avrupa Birliği (AB) tamamen alaklor kullanımını yasaklamış durumdadır.


REKLAM: Antepezo.com “Hijyenik şartlarda, kaliteli ham madde ile ekonomik üretim

Bilinen yan etkileri

Alachlor, Monsanto tarafından üretilen en az bir sağlık vakasına bağlı bir herbisit olan Kement’te aktif bir maddedir. 2012 yılında Paul Francois adıyla Fransız tahıl yetiştiricisi, Kement’i soluduktan sonra nörolojik problemler yaşadığını iddia etti. Francois, 2004’te Lasso’da nefes aldıktan sonra baş ağrısı, hafıza kaybı ve kekemeden muzdarip olduğunu belirtmek için şirketi ürün etiketinde uygun uyarıları veremediği için suçladı. 2015 yılında bir Fransız mahkemesi Monsanto’yu Francois’in kimyasal zehirlenmesinden sorumlu buldu.

Dahası, alachlor potansiyel bir insan kanserojendir . Alaclorun kesin etkileri bilinmemekle birlikte, bir hayvan kanserojeni olduğu doğrulanmıştır. Özellikle, laboratuvar sıçanlarını kullanan çok sayıda çalışma, hayvanların alachlor tüketimini takiben mide, tiroid ve burun tümörleri geliştirdiğini göstermiştir. Bir vakada, erkek laboratuvar faresinde bir tür habis tümör olan bir mide adenokarsinomu olduğu keşfedildi.Alachlor ile doğrudan temas, bazı kişilerin cilt hassasiyetine ilerleyen alerjik cilt reaksiyonu yaşamasına neden olmuştur.

Alachlor’un kuşlar veya bal arıları için toksik olduğu bilinmemektedir. Bununla birlikte, bu kimyasal balıklar için orta derecede toksiktir ve sudaki organizmalar üzerinde uzun süreli etkiler bırakabilir. Ayrıca, alachlor bitkilerin vejetatif kısımlarında konsantre olma eğilimindedir.

Alachlor bir ateşleme kaynağıyla temas ederse, bu kimyasal toksik, aşındırıcı ve / veya tahriş edici gazlar yayabilir. Ayrıca, ateşli alachlor’un su ile karıştırılması, kirliliğe neden olabilecek toksik akıntıya neden olabilir.

Alachlor’dan etkilenen vücut sistemleri

Çeşitli hayvan çalışmalarına dayanarak, alachlor’un olumsuz etkilediği gösterilmiştir:

  • Gözler
  • böbrekler
  • Karaciğer
  • akciğer
  • cilt
  • DalakNasıl önlenir

Alachlor artık yaygın olarak kullanılmamakla birlikte, işçiler maruz kalma riski en yüksek olan bir tarım ilacıdır. Bu olasılığı en aza indirmek için aşağıdaki önleyici tedbirler alınmalıdır:

Alachlor kullanırken, yeme, içme veya sigara tüketiminden  kaçının. Elinize temas etme durumundan sonra ellerinizi iyice yıkadığınızdan emin olun. İş bitiminde de ellerinizi yıkamalısınız. Kirlenmiş giysilerin tekrar kullanılmadan önce temizlenmesi gerektiğini unutmamalısınız

Depolama için alachlor’u orijinal kabında ve drenaj veya kanalizasyon erişimi olmayan kuru, iyi havalandırılmış bir odada saklayın. Bu kimyasal maddeyi oksidanlardan, uyumsuz malzemelerden ve gıda maddelerinden ayırın.

Göz yıkama tesisleri ve acil durum duşları yakın çalışma alanında hazır bulundurulmalıdır. Çalışanlar kimyasal maddelere dayanıklı koruyucu giysiler (eldivenler, maske, tulumlar, önlükler vb.) kullanmalıdırlar.

Güneşin Peşinden Gidin! O sizi ısıtacaktır…

Kaynaklar 

ExToxNet.ORST.edu

Reuters.com

PubChem.NCBI.NLM.NIH.gov

PesticideInfo.org