Dondurma Tebliğ (Özet)

Dört mevsim tüketilebilen bir gıda olsa da genelde yaz ayarında tüketmeye alıştığımız Dondurma’nın gıda mevzuatında ki yerini irdeliyoruz. Dondurmanın tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve pazarlamasını sağlamayı amaçlayan tebliğ özeti…

Dondurmanın bileşenlerini içeren henüz dondurulmamış haline “dondurma karışımı” denilmekte.Bu karışımın pastörizasyonu sonrasında  tekniğine uygun olarak işlenmesi ve dondurulması ile elde edilen, yumuşak halde ya da sertleştirildikten sonra tüketime sunulan ürüne ise “Dondurma” denir.

Dondurma; Fındık, fıstık, antep fıstığı, badem, ceviz gibi sert kabuklu meyveler, meyve, meyve suyu, meyve konsantresi, meyve püresi, meyve ezmesi, bal, kahve, kakao, çikolata, vanilya gibi yenilebilir çeşini maddeleri içerebilir

Dondurma piyasaya sunuluş ve bileşimlerine göre aşağıdaki sınıflara ayrılır:

 • Sade dondurma: Süt ve vanilya aromaları hariç olmak üzere, aroma maddeleri ve çeşni maddeleri ihtiva etmeyen dondurma karışımından elde edilen dondurmaya denir.
 • Meyveli dondurma: Dondurma karışımına meyve, meyve suyu, meyve konsantresi, meyve püresi, meyve ezmesi katılması ile üretilen dondurmaya denilir.
 • Maraş usulü dondurma: Maraş dondurması tekniğine göre üretilen, süt, şeker, salep ve/veya izin verilen diğer katkı maddeleri ve/veya çeşni maddelerinden oluşan dondurmadır.
 • Maraş dondurması: Maraş dondurması tekniğine göre üretilen, süt, şeker, salep ve/veya izin verilen diğer katkı maddelerinden oluşan dondurmadır.Ürün özellikleri

 • Hacim genişlemesi dondurmada en fazla %100, Maraş dondurmasında en fazla %35 ve Maraş usulü dondurmada en fazla %50 oranında olmalıdır.
 • Meyveli dondurma ağırlıkça en az %15 oranında meyve içermelidir.Meyve suyunda ağırlıkça en az %2.5 oranında titre edilebilir asit bulunduran meyveler ve tropik meyve ilaveli meyveli dondurmalarda ise meyve oranı ağırlıkça en az %10 oranında olmalıdır.
 • Fındık, fıstık, ceviz, antep fıstığı, badem gibi sert kabuklu meyve ilaveli dondurmalarda meyve oranı ağırlıkça en az %5 oranında olmalıdır.Dondurmanın Diğer Gıda Mevzuatı Konularındaki Yeri

 • Katkı maddeleri: Türk Gıda Kodeksi Katkı Maddeleri Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. Ek olarak; üretiminde çeşni maddesi kullanılmayan dondurmalarda renklendiriciler kullanılamaz.
 •  Aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenler; iüretiminde çeşni maddesi kullanılmayan dondurmalarda ve Maraş dondurmasında kullanılamaz.Ancak sade dondurmada süt ve vanilya aromalarının kullanımına izin verilir. Bu ürünlerin dışında kalan ürünler için ise; TGK Aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenler Yönetmeliğine uygun olmalıdır.
 • Bulaşanlar: Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde yer alan hükümlere uygun olmalıdır.
 • Pestisit kalıntıları: Türk Gıda Kodeksi- Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği‘nde yer alan hükümlere uygun olmalıdır.
 • Veteriner ilaç kalıntı düzeyleri Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.
 • Hijyen: Gıda Hijyen Yönetmeliği’nde ve  Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği‘nde yer alan hükümlere uygun olmalıdır. Fermente süt ürünleri içeren dondurmalarda aerobik mezofilik bakteri sayısı değerlendirmeye alınma
 • Taşıma ve depolama: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıdaların Taşınması ve Depolanması Bölümündeki kurallara uyulmalıdır.
 • Numune alma ve analiz metotları:Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Numune Alma ve Analiz Metotları bölümünde belirtilen kurallara uygun olarak numune alınmalı, ulusal veya uluslararası kabul görmüş analiz metotları uygulanmalıdır.Ambalajlama, etiketleme ve işaretleme

Dondurma  Türk Gıda Kodeksi Etiketleme ve tüketici bilgilendirme yönetmeliği‘nde yer alan genel kurallara uygun olarak etiketlenir. Ambalajlı Ürünler de ise ambalaj hakkındaki kriterler  Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzeme Yönetmeliğinin hükümlerine uyumlu olur.

Bu genel kurallara ek olarak aşağıdaki kurallara göre dondurma üretim bandını terk etmeye hazırdır. 

 1. Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin “%…” süt yağı içeriği Ek-1 deki grup adı ile birlikte etiketinde belirtilmelidir.
 2. Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlere çeşni maddesi ilave edildiğinde ürün adının önünde çeşni maddesinin adı belirtilir.

Kaynak:

Mevzuat.gov.tr
13/01/2015 Tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazete