Mevlana Kalkınma Ajansı 6 Personel İlanı

T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı’nda, yarışma sınavı ile 1 (bir) İç Denetçi, 3 (üç) Uzman Personel, 1 (bir) Hukuk Müşaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel ve 1 (bir) Destek Personeli istihdam edilecek. İç denetçi ve Destek Personel kadrosuna gıda mühendisleri atanabilecek; uzman kadrolarından biri de ziraat mühendisleri için ayrılmış durumda.

Sınav Başvuru Takvimi

BAŞVURU TARİHLERİ: 08 Haziran 2020-19 Haziran 2020
MÜLAKAT LİSTESİ İLAN: 26 Haziran 2020
BAŞVURU ADRESİ: sinavbasvuru.sanayi.gov.tr
SINAV YERİ: Konevi Mahallesi Feritpaşa Caddesi No:18 Meram/KONYA
Tel: (332) 236 32 90 Faks: (332) 236 46 91
İLAN ve SINAV SONUÇLARI DUYURU YERİ: www.mevka.org.tr


ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
İÇ DENETÇİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
 • Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak,
 • İç denetçide, kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az beş yıl çalışmış
  olma ve kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim
  sertifikalarından birine sahip olma şartları aranır.İç Denetçi Adayları İçin Tercih Nedenleri

 • Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • Sınav ilanının asgari lisans mezuniyeti şartının belirlendiği kısmında sayılan öğrenim
  dalları veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak,
 • İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak,  Adayların, sahip oldukları tercih sebeplerini sınav başvurusunda belgelendirmesi gerekir.
Uzman Personel Adayları İçin Aranan Şartlar (3 Kişi)

 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından istatistik, ziraat mühendisliği ve sosyoloji bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olmak,
 • Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak,
 • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 22-28-29 Temmuz 2018 ve 14-20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan mezun oldukları alana göre aşağıdaki tabloda belirtilen puan türlerinin birinden en az 80 puan almış olmak,Uzman Personel Adayları İçin Tercih Nedenleri

a) Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
b) Sınav ilanının asgari lisans mezuniyeti şartının belirlendiği kısmında sayılan öğrenim
dalları veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak,
c) İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak,
d) Devlet destekleri konusunda bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak,
e) Bölgesel gelişme politikaları, bölgesel ekonomik analizler ve sektörel analizler
konusunda bilgi sahibi olmak,
f) Fizibilite çalışmaları, proje döngüsü yönetimi konusunda eğitim almış olmak,
g) Avrupa Birliği destek mekanizmaları konusunda tecrübe sahibi olmak,
h) Etki Analizi konusunda tecrübe sahibi olmak,
i) MS Office Programlarını ve özellikle Excel programını iyi derecede kullanabilmek,
j) (B) sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,
Adaylar, tercih sebeplerine sahipse bunu sınav başvurusunda belgelendirmelidir.Destek Personel Adayı İçin Aranan Şartlar (Bilgi İşlem Sorumlusu – 1 Kişi)

En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak ve Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi [ÖSYM] tarafından; 22-28-29 Temmuz 2018 ve 14-20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında P1, P2 veya P3 puan türlerinden asgari 60 puan almış olmak.

Destek Personeli İçin Tercih Nedenleri

 • Microsoft Windows Server, Linux Server, Active Directory, DNS, WSUS, Print Server, Ms Office, MsSQL Server, Web Server, Microsoft Exchange Server, Server Sanallaştırma, Uygulama Sanallaştırma, Sistem Yedekleme, Dosya Yedekleme, Yedekleme ve Depolama Teknolojileri, Uç nokta Güvenliği, Firewall, Yönetilebilir Anahtar, VLAN, VPN, IPS, Wireless, Hotspot, SIEM – Loglama, Fiziksel Network Topolojisi, Bilgisayar – Server – Notebook – Bilişim Elektroniği Donanımı, Güvenlik ürünleri konularında kurulum – yönetim – yapılandırma – bakım – sorun tespiti ve giderimi çalışmalarında tecrübe sahibi olmak,
 • Program Geliştirme (Web, Desktop, SQL, Sistem, Network üzerine çalışılabilecek dillerden) konularında tecrübe sahibi olmak,
 • Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den en az 60 puan almış veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan buna karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.  Adaylar, söz konusu tercih sebeplerinden birine sahipse bunu sınav başvurusunda belgelendirmelidir.
BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ

Başvurular, 08 Haziran 2020 tarihinden başlayarak, son başvuru tarihi olan 19 Haziran 2020 tarihinde saat 23.59’a kadar sinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan Mevlana Kalkınma Ajansı sınav başvuru bağlantısından yapılacaktır.

Başvurular, “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, eposta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ: Son müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular, eksik bilgi ve belgeyle yapılan
başvurular ve ilgisiz başvurular kesinlikle geçersiz sayılacaktır. Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır (Uzman olarak belirlenen pozisyonlardan yalnızca birine başvurulabilir, aksi takdirde her iki başvuru da kabul edilmeyecektir).
UYARI: İş başvurusunda bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar. Başvuru Formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin doğru ve gerçek olduğu başvuru sahibi tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte belge sunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri haklı nedenle feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak
talep edemezler ve bu kişiler haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ajansa yapılan başvurular, KPSS puanı ile başvuranlar için KPSS puanına göre; İç Denetçi adayların belirlenmesinde Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği ekinde yer alan değerlendirme kriterleri doğrultusunda Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra adayların puan sıralaması yapılır.  Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için belirlenen pozisyon sayısının beş katı aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir ve Mevlana Kalkınma Ajansı internet sitesinde (www.mevka.org.tr) ilan edilir.

Yarışma sınavı daveti, Ajansın internet sitesinden yapılacağından, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilir. Ancak, bu hükme göre sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu başkanı tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne kadar uzatılabilir.

Daha Fazla Detay İçin Mevlana Kalkınma Ajansı Resmi Web Sayfasını ziyaret edebilir ya da ilanın tam metnine Buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.