Bal arıları için yeni besin keşfedildi: Mikro Algler

Apidologie dergisinde Tarımsal Araştırma Servisi (ARS) tarafından yayınlanan araştırmalara göre, mikroskobik bir alg (“mikroalg”),  bal arılarının sağlamlığını artırmak için eksiksiz ve sürdürülebilir kaynaklı bir besin takviyesi olabilir.

Bal arılarında yetersiz beslenme, koloni kayıplarında genellikle altta yatan bir faktördür, çünkü malnütrisyon parazitlerin, patojenlerin ve pestisitlerin zararlı etkilerini artırır. Habitat kaybı, çiçekli bitki çeşitliliğindeki azalmalar ve geniş ürün monokültürü (geniş bir alanda tek bir ürünün yetiştirilmesi) , arılar için temel beslenme sağlayan doğal polen kaynaklarının azaltılmasına potansiyel olarak katkıda bulunabilir.


Arılar için yeni besin: Spirulina

Şimdi, ARS entomologları Vincent Ricigliano ve Michael Simone-Finstrom tarafından yapılan araştırmalar, mikroalg Arthrospira platensis’in (genellikle spirulina olarak adlandırılır) polenlere benzeyen bir beslenme profiline sahip olduğunu gösterdi. Spirulina, tek tek veya zincir gruplar halinde bulunan tek hücreli organizmalar olan mavi-yeşil alg ailesinin bir üyesidir.

Ricigliano ve Simone-Finstrom, spirulina’nın arıların ihtiyaç duyduğu esansiyel amino asitler ve lipitler açısından zengin olduğunu ve test edilen polen örneklerinde bulunanlarla eşleştiğini buldu.

Araştırmacılardan Ricigliano, “Çalışmamız, tek bir mikroalgin besinsel ve fonksiyonel özelliklerinin bal arısı için polen ikamesinde neye ihtiyaç duyduğuna karşılık gelen öncü bir bakış” dedi.


Yapay İkame Polen Ürünlerinin Yerini Alabilir.

Bal arılarında protein sentezi, bağışıklık fonksiyonu ve koloni büyümesi için gerekli olan esansiyel amino asitler açısından zengin olmasının yanı sıra, spirulina sağlıklı bağırsak bakterilerinin büyümesini destekleyen prebiyotik olarak da kabul edilir.

Ticari arıcılar, polen kıtlığı dönemlerinde kolonileri beslemek için yapay polen ikame ürünleri kullanmaktalar ve bu da bal kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Ne yazık ki bal üreticileri polen yetersizliğinde bu tür ikame besinleri kullanmaya neredeyse mecburdurlar.

Arılara yönelik şu anda temin edilebilen ticari takviyeler genellikle dengeli beslenme sağlamak için soya, maya, buğday, mercimek ve süt proteinleri gibi çeşitli bileşenleri içerir. Bu yapay besinler bazen temel makrobesinler (proteinler, lipitler, prebiyotik lifler), mikrobesinler (vitaminler, mineraller) veya antioksidanlarca zayıftır.

Bu nedenle, polen ikamelerinin etkinliğini bilimsel olarak geliştirme ihtiyacı var.  Modern arıcılık için hayati öneme sahip olabilir ve bunu sürdürülebilir bir şekilde nasıl yapabileceği bu araştırmanın ana hedefi olmuştur.

Mikro algler, minimum miktarda su ve az sayıda kimyasal girdi ile büyük ölçekte sürdürülebilir şekilde yetiştirilebilir. Soya fasulyesi ve diğer mahsullerin yetiştirilemediği yerlerde bile yetiştirilebilir.

Ricigliano, “Tek gereken, son derece besleyici mikroalg üretmek için sığ havuzlar, besin tuzları ve güneş ışığı” şeklinde açıklamaktadır.

Şimdi, araştırmacılar, bu beslenme profilinin arılar için cazip olduğundan ve koloni büyümesini desteklediğinden emin olmak için bir alan ortamında mikroalg diyetini test ediyorlar.

Dergi Referansı :

  1. Vincent A. Ricigliano, Michael Simone-Finstrom. Bal arılarında mikroalga Arthrospira platensis’in (spirulina) beslenme ve prebiyotik etkinliği . Apidologie , 2020; DOI: 10.1007 / s13592-020-00770-5

Kaynak:

Usda.gov
ScienceDaily.com