Covid-19’un Gizli Taşıyıcıları

Devam eden ölümcül COVID-19 pandemisinin arkasında virüs tarafından enfekte olan ama hiç bir belirti göstermeyen kişilerin salgının önüne geçilmesini engellendiği belirtildi. Mevcut hasta sayısının %45i kadar daha enfekte insan var ve ne yazık ki bilinmiyor! Peki nasıl önlene bilir?

Annals of Internal Medicine’de yayınlanan bulgular, asemptomatik enfeksiyonların COVID-19’un erken ve devam eden yayılmasında önemli bir rol oynayarak tüm COVID-19 vakalarının yüzde 45’ini oluşturabileceğini düşündürmektedir. Raporda, salgını hafifletmek için kapsamlı testlere ve temas izlemeye duyulan ihtiyaç vurgulanmaktadır.


Dünya Çağında Araştırma 16 Kohort Bölgesinde Yapıldı

Scripps Research’teki Moleküler Tıp profesörü Eric Topol, “Virüsün sessiz yayılması onu kontrol etmeyi daha da zorlaştırıyor” diyor. Virüsün sessiz takipçileri tespit edilmedikçe pandeminin sonuna yaklaşmakta hayli zorlanılacak.

Çalışmada, dünyanın dört bir yanından 16 farklı kohort üzerinde yapılan test çalışmalarından bilgi topladı. PubMed, bioRxiv ve medRxiv’in anahtar kelime aramaları ve ilgili haber raporlarının Google aramalarıyla toplanan bu veri kümeleri, huzurevi sakinleri, gemisi yolcuları, hapishane mahkumları ve diğer çeşitli gruplarla ilgili verileri içeriyordu.

Araştırmanın kötü sonucu, neredeyse tüm kohort bölgelerinde, enfekte olmuş bireylerin çok büyük bir kısmının semptomları olmaması. En yüksek gizli taşıyıcı ise hapishanelerde ve taşıyıcıların yüzde 96’sı asemptomatik.


Taşıyıcılar; 14 günden daha uzun bir süre hastalığı bulaştıra biliyorlar

İnceleme ayrıca asemptomatik bireylerin virüsü uzun bir süre, belki de 14 günden daha uzun süre bulaştırabildiğini göstermektedir. Viral yükler semptomları olan veya olmayan insanlarda çok benzerdir, ancak bulaşıcılıklarının aynı büyüklükte olup olmadığı belirsizliğini korumaktadır. Bu sorunu çözmek için, yeterli sayıda asemptomatik insanı içeren büyük ölçekli çalışmalara ihtiyaç var.

Yazarlar ayrıca semptomların yokluğunun zararın olmadığı anlamına gelmeyeceği sonucuna varmışlardır. Diamond Princess yolcu gemisindeki asemptomatik 76 kişiden yüzde 54’ünde yapılan BT taramaları, SARS-CoV-2 enfeksiyonunun akciğer fonksiyonunu etkileyen ve hemen görülmeyebilecek olan akciğer altı anormalliklerini göstermektedir. Bilim insanları, bu bulgunun potansiyel önemini doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söylüyorlar.

Araştırmacılar ayrıca, veri eksikliğinin, enfekte olmamış bireyler ile asemptomatik bireyler arasında ayrım yapmayı zorlaştırdığını da kabul etmektedir. Asemptomatik bir birey SARS-CoV-2 ile enfekte olan, ancak hiçbir zaman COVID-19 semptomları geliştirmeyen bir kişi olarak tanımlanıyor.  Bireylerin zaman içinde tekrar tekrar test edilmesini ifade eden boylamasına test, gizli taşıyıcıların bulunması için çok önemli bir etken olarak kabul ediliyor.

Bir çoğumuz gizli sars-cov2 taşıyıcısı olabiliriz. Semptonların olup olmaması çok önemli olmamakla birlikte çevrenizi korumak için en akıllıca eylem; Maske Kullanmak.Kaynaklar:

Scripps.edu
ScienceDaily.com

Dergi Referansı

Daniel P. Oran, Eric J. Topol. Prevalence of Asymptomatic SARS-CoV-2 InfectionAnnals of Internal Medicine, 2020; DOI: 10.7326/M20-3012