Erken Yapılan Covid-19 Testi Yanlış Sonuç Veriyor!

Johns Hopkins araştırmacıları,  enfeksiyonun seyrinde çok erken, COVID-19’a neden olan virüs  SARS-CoV-2 için test etmenin, muhtemelen yanlış negatif testle sonuçlanacağını keşfettiler. Tavsiye: Testin bir kaç gün içinde tekrarlanması…

Bulgular üzerine bir rapor, Annals of Internal Medicine’nin 13 Mayıs sayısında yayınlandı .

Johns’da yaşayan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Lauren Kucirka, “Bir kişinin semptomları olsun ya da olmasın negatif bir test, virüsün enfekte olmadıklarını garanti etmez,” diyor. Hopkins Medicine. “Negatif bir teste nasıl yanıt verdiğimiz ve yorumladığımız çok önemlidir, çünkü testin mükemmel olduğunu varsaydığımızda başkalarını riske atarız. Bununla birlikte, virüs bulaşmış olanlar hala virüsü potansiyel olarak yayabilirler.” dedi.


Testlerin Güvenilirliği Konusu Hastalarla Paylaşılmalı

Kucirka, yüksek riske maruz kalan hastaların, özellikle COVID-19 ile uyumlu semptomları varsa, enfekte gibi tedavi edilmesi gerektiğini söylüyor. Bu, testlerin eksiklikleri hakkında hastalarla iletişim kurmak anlamına gelir. SARS-CoV-2 enfeksiyonunun varlığını değerlendirmenin birkaç yolundan biri, ters transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) adı verilen bir yöntemdir.

Bu testler virüsün genetik materyalini hızla kopyalar ve tespit eder. Bununla birlikte, grip gibi diğer virüslere yönelik testlerde olduğu gibi, bir çubukla  virüs bulaşmış hücrelerden alınan numunelerde toplama kaçırılırrsa veya enfeksiyon sırasında virüs seviyeleri çok düşükse, bazı RT-PCR testleri negatif sonuçlar verebilir. Testler nispeten hızlı sonuçlar verdiğinden, huzurevi sakinleri, yatan hastalar ve sağlık çalışanları gibi yüksek riskli popülasyonlar arasında yaygın olarak kullanılmaktadır.  Önceki çalışmalar, bu popülasyonlarda yanlış negatifleri göstermiştir.


SARS-CoV-2 ile enfekte olmuş birinin negatif olma olasılığı hesaplandı…

Yeni analiz için, Johns Hopkins Medicine araştırmacıları, iki ön baskı ve beş hakemli makale de dahil olmak üzere önceki yedi çalışmanın RT-PCR test verilerini inceledi. Çalışmalar, hastaneye yatırılan hastalar ve poliklinik ortamında temas takibi yoluyla tanımlananlar dahil olmak üzere çeşitli deneklerden toplam 1.330 solunum swab örneğini kapsamıştır.

RT-PCR test sonuçlarını kullanarak, virüse maruz kalma süresi veya ateş, öksürük ve solunum problemleri gibi ölçülebilir semptomların başlama zamanı ile birlikte, araştırmacılar SARS-CoV-2 ile enfekte olmuş birinin negatif olma olasılığını hesapladılar. Yayınlanan çalışmalarda, sağlık hizmeti sağlayıcıları, hastalardan burun ve boğaz örnekleri topladı ve virüs maruziyetinin veya semptomların zamanını belirledi.

Bu verilerden, Johns Hopkins araştırmacıları günlük yanlış negatif oranları hesapladı ve daha fazla veri yayınlandıkça sonuçların güncellenebilmesi için istatistik kodlarını ve verilerini kamuya açık hale getirdi.


Virüsü olan beş kişiden birinin sonucu negatif

Araştırmacılar, enfeksiyondan sonraki dört gün içinde SARS-CoV-2 ile test edilenlerin, virüslü olsalar bile negatif test etme olasılıklarının% 67 daha yüksek olduğunu tahmin ettiler. Ortalama bir hasta virüs belirtileri göstermeye başladığında ise yanlış negatif oranı % 38 olmakta. Test, enfeksiyondan en iyi sekiz gün sonra (ortalama olarak semptom başladıktan üç gün sonra) gerçekleştirildi, ancak bu durumda bile yanlış negtif test sonucu % 20’lik bir orana sahip. Yani, virüsü olan beş kişiden birinin sonucu negatif .

Kucirka, “Bu testleri COVID-19’u ekarte etmek ve sağlık çalışanlarına yönelik kişisel koruyucu ekipman seçimi gibi ileri aktarımı önlemek için hangi adımları attığımıza dair kararlara dayandırıyoruz” diyor. “Test ve iletişim izlemeye dayanan hizmetleri, işletmeleri ve diğer mekanları yeniden açmak için stratejiler geliştirirken, bu testlerin sınırlamalarını anlamak önemlidir.” diye de sözlerine ekledi.

Testleri iyileştirmek ve performanslarını daha iyi anlamak için devam eden çabalar, daha fazla insana virüs bulaştığından ve daha fazla test gerektiğinden kritik olarak kabul ediliyor. Araştırmacılar, insanlar ne kadar çabuk test edilir ve başkalarından izole edilirse, virüsün yayılmasını o kadar iyi kontrol edebiliyor. Bu yüzden de test uygulamaları tekrarlanmalı ve test negatif çıksa da tedavi sürecine karar verilmeli.

Kaynak:

HopkinsMedicine.org
ScienceDaily.com