Mevzuat Değişikliği ile Pestisit Yasakları genişliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği yeniliyor. Bu yeni yönetmelikle izin verilen pestisitlerin kalıntı limitlerinde değişiklikler var! Bunun yanında 25 pestisitin kulanımı yasaklanıyor!…

Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği 25.11.2016 tarih ve 29899 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştı. Ancak değişen şartlar ve yeni bilimsel gelişmeler ışığında yönetmelik değişikliğine gidiliyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı yeni yönetmeliği görüşe açtı ve son görüş bildirme tarihi 31.07.2020 olarak belirlendi


25 Pestisit Yasaklı Listesine Giriyor!

25 Pestisit; bu mevzuat değişikliği ile yasaklılar listesine alınacak. 2 Pestisit için ise; piyasada yer alan türevlerinin tamamını kapsayacak şekilde güncelleniyor. (italik yazılan kısımlar)

İşte Yasaklanan Pestisitlerin tam listesi:

1 Camphechlor (Toxaphene) (F) (R)
2 Carbendazim ve benomyl (benomyl ve carbendazim toplamı, carbendazim cinsinden) (R) (01.01.2018)
3 Carbofuran (carbofuran (carbosulfan, benfuracarb veya furathiocarb dan üretilen tüm carbofuran) ve 3-OH carbofuran toplamı, carbofuran cinsinden) (R)
4 Chlorothalonil (31.12.2021 tarihi itibariyle kullanımı sonlandırılacak)
5 Chorpyrifos (21.05.2020 tarihi itibariyla kullanımı sonlandırılacak)
6 Clothianidin (31.07.2019 tarihi itibariyla kullanımı sonlandırılacak)
7 Cyfluthrin (30.09.2021 tarihi itibariyla kullanımı sonlandırılacak)
8 Cyanamide tuzları dahil  cyanamide cinsinden
9 Difenacoum (31.12.2020 tarihi itibariyle kullanımı sonlandırılacak)
10 Fenamidone (30.09.2021 tarihi itibariyle kullanımı sonlandırılacak)
11 Fenbutatin oxide (30.09.2021 tarihi itibariyle kullanımı sonlandırılacak)
12 Fenpropimorph (31.12.2020 tarihi itibariyle kullanımı sonlandırılacak)
13 Fipronil (01.01.2019 tarihi itibariyle kullanımı sonlandırılacak)
14 Hydrogen peroxide (31.12.2017 tarihi itibariyle kullanımı sonlandırılacak)
15 Iprodione (08.06.2018 tarihi itibariyle kullanımı sonlandırılacak)
16 Maneb (30.09.2021 tarihi itibariyle kullanımı sonlandırılacak)
17 Methiocarb (31.12.2021 tarihi itibariyle kullanımı sonlandırılacak)
18 Methomyl (30.09.2021 tarihi itibariyle kullanımı sonlandırılacak)
19 Molinate (30.09.2021 tarihi itibariyle kullanımı sonlandırılacak)
20 Orthosulfamuron (31.12.2020 tarihi itibariyle kullanımı sonlandırılacak)
21 Propiconazole (31.12.2020 tarihi itibariyle kullanımı sonlandırılacak)
22 Propineb (01.01.2019 tarihi itibariyle kullanımı sonlandırılacak)
23 Pymetrozine (31.12.2021 tarihi itibariyle kullanımı sonlandırılacak)
24 Quinoxyfen (31.12.2020 tarihi itibariyle kullanımı sonlandırılacak)
25 Thidiazuron (31.12.2019 tarihi itibariyle kullanımı sonlandırılacak)
26 Triadimenol (30.09.2021 tarihi itibariyle kullanımı sonlandırılacak)
27 Trifloxysulfuron (31.12.2017 tarihi itibariyle kullanımı sonlandırılacak)Yönetmelik Ekleri Tamamen Güncelleniyor

MKL(maksimum kalıntı limiti) ’nin uygulanacağı kategori, grup, alt grup ve temel ürünler, bu ürünlerin bilimsel adları ile ürünlerin MKL değerlendirmesine tabi tutulacak kısımlarını içeren Bölüm A ve bu bölümdeki ürünlerle aynı MKL’lerin uygulanacağı benzer ürünleri içeren Bölüm B, Ek-1’de yer almakta. Eski yönetmeliğe nazaran bir çok ürünün MKL’lerinde değişiklikler var.

Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ruhsatlandırılmış pestisitlerin kabul edilebilir MKL’leri ve MKL belirlenmesine ihtiyaç duyulmayan pestisitlerin yer aldığı Ek-2’de de güncellemeler mevcut

İthal ürünlerde ve Ek-2’deki pestisitler için hayvansal ürünlerde uygulanacak MKL’ler ve bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlere uygulanacak LOD değerlerinin yer aldığı Ek-3’de yeni yönetmelik ile güncelleştiriliyor.

İthal ürünlerde MKL belirlenmesine ihtiyaç duyulmayan pestisitlere ait liste olan Ek-5’de de güncellemeler mevcut.


İşleme Faktörü 5’i Geçemez!

İşleme faktörü: İşlenmiş üründeki pestisit kalıntı miktarının o işleme tabi tutulacak üründeki kalıntı miktarına oranı olarak tanımlanıyor.

Ürünlerin işlenmesiyle elde edilen işlenmiş gıdaların değerlendirilmesi için işleme faktörleri Bakanlıkça belirleniyor. İşleme faktörleri belirlenirken uluslararası kabul görmüş metotlara göre yapılmış çalışmalar sonucunda belirlenmiş spesifik veya varsayılan faktörler esas alınmakta. Spesifik olarak belirlenmiş bir işleme faktörü yoksa ve  varsayılan faktörün kullandırılması durumunda; uluslararası kabul görmüş metotlara göre daha yüksek varsayılan faktörler olması durumunda dahi bir ürün-pestisit için kullandırılacak işleme faktörü 5’i aşamayacak.

 

Kaynak: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı

Yönetmelik Taslağına Ulaşmak İçin Tıklayın