Bilim Toplulukları Covid-19 İçin Bir Araya Geldi

Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19 için geliştirilen bilimsel verilerin bir araya getirilmesi ve pandeminin önüne geçebilecek kanıtları iyileştirmek için küresel, sanal bir zirve gerçekletirdi.

Etkinlik kapsamında bütün veriler paylaşıldı. Yürütülen denemelerin sonuçları bütün paydaşların takip ve talebine sunuldu. Katılımcılar arasında enstitüler, uzman grupları, araştırma ekiplerinden temsilciler ve fon sağlayıcılar yer aldı.WHO’nun bu dayanışma denemesinde  devam eden diğer deneylerden ile en son verileri gözden geçirildi. (hidroksiklorokin, lopinavir / ritonavir, remdesivir ve deksametazon) . Hastalığın farklı aşamalarında antiviralleri, immünomodülatör ilaçları ve anti-trombotik ajanlar ile kombinasyon terapilerini test etmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğu yinelendi.Deneme Aşamasındaki 15 Aşı

Toplantıda, farklı geliştiricilerin 15 aşı deneme tasarımı ve aşı adaylarının güvenliğini ile etkinliğini  de masaya yatırıldı. Katılımcılar, küresel, çok ülkeli, uyarlanabilir bir deneme tasarımı için ortak bir veri tabanında toplanılması gerektiği kanısına vardılar. Çeşitli deneme aşamalarında paylaşılacak veriler için açık kriterleri tartıştılar.

Uluslararası finanse edilen araştırma projelerinin çoğunun şimdiye kadar yüksek gelirli ülkeleri desteklediğini, çok azının düşük ve orta gelirli ülkelerde finanse edildiğinin dile getirilkdiği toplantıda; olası bulunacak Covid-19 aşısının küresel adil dağılımının önemini vurguladılar.

İnsanlardan hayvanlara, yani kedigillere (kaplanlar dahil), köpeklere ve minkslere hastalığın geçişi üzerine daha fazla kanıt ortaya çıkmaktadır.Zirveye 1000’den Fazla Araştırmacı ve Bilim İnsanı Katıldı

Zirve, dünyanın her yerinden 1000’den fazla araştırmacı ve bilim insanına ev sahipliği yaptı ve aşağıdaki konuları ele aldı:

  1. virüs: doğal yapısı, bulaşma ve teşhis;
  2. virüs kökenli hayvan ve çevre araştırmaları ve insan-hayvan arayüzündeki yönetim önlemleri;
  3. epidemiyolojik çalışmalar;
  4. klinik karakterizasyon ve yönetim;
  5. sağlık çalışanlarının korunması da dahil olmak üzere enfeksiyonun önlenmesi ve kontrolü;
  6. aday terapötik Ar-Ge;
  7. aday aşılar Ar-Ge;
  8. araştırma için etik hususlar ve;
  9. sosyal bilimlerin salgın tepkisine entegre edilmesi.
Bu Zirve;  Tüm insanlığın Covid-19 ‘dan birlikte kurtulmasını sağlayacak.

DSÖ bu zirveyi;  bilim adamları ve sağlık uzmanlarını yeni tip koronavirüsün anlaşılmasını hızlandırmak, pandemiye çözüm bulmak için ve araştırma ile geliştirmeyi hızlandırmak için bir araya getirmek için gerçekleştirdi.

DSÖ, COVID-19 veri tabanında en son uluslararası çok dilli bilimsel bulguları ve bilgileri bir araya getirmektedir. DSÖ hali hazırda yapılan araştırmaları ve bulguları uluslararası düzeye naklederek; sonuçların tüm insanlığın faydasına kullanmayı hedeflemektedir.

1 Temmuz 2020 itibariyle, 39 ülkedeki yaklaşık 5500 hasta bu çalışmalara dahil edilmiştir. Genel olarak, 6 DSÖ bölgesinin tamamında 100’den fazla ülke araştırmaya katılmaya ilgi duyduğunu ifade etti ve DSÖ bunları aktif olarak desteklemekte.

 

Kaynak: Who.int