Türkiye Belediyeler Birliği İle Özel Oturum: “Gıdanı Koru”

Gıda Kayıp ve İsrafıyla mücadele konusu; Tarım-Orman Şurası ile belirlenen 38 eylem planından en önemlilerinden biri.  (FAO) ile beraber başlatılan ‘Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık Kampanyası’ ile toplumsal bilinci artırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,  Türkiye Belediyeler Birliği ile biraraya geldi.

Bakan Pakdemirli, Tarımsal hasıla ve tarımsal yatırımlardan bahsettikten sonra  “6,6 milyon hektar araziyi sulamaya açtık. 4,7 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Tohumluk üretimimizi 8 kat, Tohumluk ihracatımızı 10 kat artırdık.” dede ve 18 milyar dolarlık tarımsal ihracatımız ve 5,3 milyar dolarlık dış ticaret fazlamız ile tarımda net ihracatçı konuma gelindiğinden bahsetti.Tarımsal alan bakımından dünyada 17. Sırada olan Türkiye’nin, tarımsal hasılada Avrupa’da birinci, dünyada ilk on arasında olduğunu da ifade etti Bakan Pakdemirli. Bununla beraber; Küçükbaşta Avrupa’da yaklaşık 50 milyonla 1. sırada, Büyükbaşta 18 milyonla 2. sırada, Süt üretiminde 3. sırada yer aldığımızı ve Fındık, Kuru incir, Kuru üzüm, ayva, kiraz, kayısı gibi birçok ürünün üretiminde de ilk sırada yer aldığımızı belirtti.

İSRAF EDİLEN GIDAYI ÜRETMEK İÇİN  ÇİN’İN YÜZÖLÇÜMÜ KADAR ALAN GEREKLİ

2050’de dünya nüfusunun 10 milyar, ülkemiz nüfusunun ise 100 milyonu geçeceğinin tahmin edildiğini belirten Bakan Pakdemirli, 2050’de oluşacak talebi karşılamak için bugüne göre %60’lık bir üretim artışı gerektiğini ifade etti.

Dünyada her 9 insandan 1’inin açlıkla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Bakan Pakdemirli; ”821 milyon insan açlıkla karşı karşıya! 670 milyondan fazla yetişkin ve 140 milyon genç ise obezite sorunu yaşamakta!

Üretilen gıdanın, her yıl üçte biri, yani 1,3 milyar ton gıda kayıp ve israfa gidiyor! Bir yanda gıdalar çöpe atılırken, diğer yanda ise insanların açlık nedeniyle hayatını kaybetme riski var. Sağlıksız yeme alışkanlıkları sebepli sağlığa ayrılan bütçe dünyada: Yılda 2 trilyon dolar! Gelişmekte olan ülkelerde 310 Milyar Dolar, gelişmiş ülkelerde ise 680 Milyar Dolar değerinde yük karşımıza çıkıyor. İsraf edilen gıdayı üretmek için gerekli ekili alan Çin’in yüzölçümü kadar. Yani, 9.6 Milyon kilometre kare!”


GIDA KAYIP VE İSRAFI EN ÇOK YAŞ MEYVE VE SEBZEDE

En fazla israf yaş meyve ve sebzede. Ardından hazır yemek ve ekmekte. Meyve ve sebzelerde en fazla kayıp; hasat, depolama, işleme, nakliye ve satışta! Hazır yemek sektöründe; hastaneler, okul yemekhaneleri, oteller, lokantalar, kamu kurum yemekhaneleri gibi toplu tüketim yerlerinde! Ekmek ise özellikle satış aşamasında israf ediliyor!

İsrafın her gelir grubunda olduğuna da dikkati çeken Bakan Pakdemirli, bu noktada, gıda arz zincirindeki süreçlerin iyileştirilmesinin bir ihtiyaç olduğunu ve tüketicide Gıda Etiket okuma alışkanlığının geliştirilmesi gerektiğini de belirtti.

Bakan Pakdemirli, ülkemizde yaşanan gıda kayıp ve israfına ilişkin rakamları da paylaştı; ”Günlük olarak 4,9 milyon ekmek israf ediliyor. Üretilen sebze ve meyvelerin %50’sinde kayıp var! Hizmet sektöründe; işletme başı yılda 4,2 ton gıda, 2.000 litre içecek israfı yaşanıyor! Her yıl 18,8 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Bu da yaklaşık 625 bin çöp kamyonunun taşıdığı çöp miktarına denk

İSRAFI ÖNLEMEK İÇİN TÜRKİYE’DE İLK KEZ EYLEM PLANI BELİRLENDİ

Türkiye’de ilk kez gıda kayıpları ve israfının önlenmesi, azaltılması ve yönetimine ilişkin bir Ulusal Strateji Belgesi ve bu stratejiyi hayata geçirecek Eylem Planı belirlendiğini belirten Bakan Pakdemirli, bu planın amaçlarını da sıraladı. ”İlk amaç gıdada kayıp ve israfı önlemek! İkinci amacımız, mümkünse gıdayı kurtarmak ve yeniden dağıtmak! Üçüncü amacımız; insani tüketimi mümkün değilse, hayvan yemi olarak kullanmak! Ve son olarak da atık gıdanın geri dönüşümünün sağlanması!

”Gıdanı Koru – Sofrana Sahip Çık!” kampanyasını bir kez daha hatırlatan Bakan Pakdemirli, bu kampanya ile verilmek istenen ana mesajın; “İhtiyacın Kadar Al” “Geleceğini Çöpe Atma” olduğunu belirtti. Kampanyanın kayıp ve israf farkındalığına yönelik (www.gidanikoru.com)bir web sitesi ve sosyal medya hesapları olduğuna da değinen Bakan Pakdemirli, bu hesaplarda ‘Planlı alışveriş, Bilinçli tüketim! STT ve TETT farkı! Gıda kaybı ve israfına dair çarpıcı güncel bilgiler! Rakamlar/grafikler! Kampanya faaliyetleri! Alışveriş yönetimi, Erzak yönetimi, Saklama yöntemleri, Yaratıcı tarifler, Örnek uygulamalar’ gibi pek çok içeriğin mevcut olduğunu da söyledi.

Bakan Pakdemirli, gıda kaybı ve İsrafının önlenmesi amacı ile belirlenen strateji belgesindeki eylemlerden 6’sının doğrudan, 27’sinin ise dolaylı olarak Türkiye Belediyeler Birliği’nin işbirliğine dayandığını söyledi. Bu kapsamda belediyelerin mevcut çalışmaları olduğunu; ancak bu çalışmaların yaygınlaşması, iyi örneklerin yayılması ve yetersizliklerin çözülmesi için de birliktelik içinde çalışılabileceğini ifade etti.


İSRAFI SADECE YÜZDE 5 ÖNLEMEK; 25 MİLYAR TL, YANİ 900 BİN AİLENİN 1 YILLIK GEÇİM RAKAMI DEMEK!

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, israfı önleyerek alınabilecek sonuçlara da rakamlarla dikkati çekti; ”%2 civarında gıdayı çöpe göndermekten vazgeçersek, bunun anlamı 10 milyar lira demek, yani 360 bin ailenin 1 yıllık asgari geçim rakamı. Bu oranı %5 yapmayı başarırsak 25 milyar lira demek. Bu da yine 900 bin ailenin 1 yıllık asgari geçim rakamı. Milletçe ikramda, sofrada bolluk alışkanlığımızı değil; yemeğin, gıdanın, nimetin atılmaması alışkanlığımızı öne çıkarmamız gereken topluma yayılması gereken bir bilinç dönemi” dedi.

Kaynak: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı