Salça ve Benzeri Ürünler Tebliğ Yayınlandı

 Salça ve Püre Tebliğ artık yürürlükte değil. Yerine resmi gazetede yayınlanan “Salça ve benzeri ürünler tebliğ” devrede. Mart ayında görüşe açılan tebliğ yayınlandı. İşte ayrıntılar:

Geçtiğimiz mart ayında T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü iki mevzuat taslağı birden yayınlamıştı (Salça ve Benzeri Ürünlere Önemli Değişikliklerle Geliyor!) . Salça ve benzeri ürünler tebliğ yanı sıra; E 200 – 202: Sorbik asit — potasyum sorbat ve E 210–213: Benzoik asit — benzoatlar Salça ve benzeri ürünlerde kullanılamayacak şekilde düzenleyen Katkı Maddeleri Yönetmeliği değişikliği ise halen beklemede.

Sos, domates sosu, biber sosu gibi ürün isimleri Artık Yasak

Önceki tebliğ’de “İlave tuz hariç briksi %7’ nin üzerinde olan domates ürünleri ile ilave tuz hariç briksi %9’un üzerinde olan biber ürünleri sos ve benzeri isimlerle adlandırılmaz.  Domates salçası, domates püresi, biber salçası ve biber püresi etiketlerinde tüketiciyi yanıltacak şekilde sos, domates sosu, biber sosu gibi ürün isimleri yer almaz. Domates sosu olarak adlandırılan ürünlerin etiketlerinde bu ürünlerin domates salçası ya da püresi olduğu izlenimini verecek domates ve benzeri resimler ile biber sosu olarak adlandırılan ürünlerin etiketlerinde bu ürünlerin biber salçası ya da püresi olduğu izlenimini verecek biber ve benzeri resimler yer almaz.” ibaresinin kaldırıldığını görmekteyiz.

Ancak, yeni tebliğe göre “Domates salçası, domates püresi, biber salçası ve biber püresi etiketlerinde tüketiciyi yanıltacak şekilde sos, domates sosu, biber sosu gibi ürün isimleri yer almaz. “ ibaresi getirilmiş. Bakanlık bu değişiklik ile “sos” adı altında satılan tüketiciyi yanıltacak ürünlerin de önüne geçmeyi hedefliyor.

Domates/Biber Bazlı Ürünlere Özel İbareler

“Domates salçasının likopen miktarı en az 350 mg/kg olur. Karışık salçada likopen miktarı, karışıma ilave edilen domates salçası ile orantılı olur.” ibaresi mevcut. Bunun  yanına da ” Domates bazlı yemeklik ürünlerde likopen miktarı 250 mg/kg miktarı geçemez.” ibaresi diğer bir değişiklik olarak göze çarpmakta.

Domates ve Biber Bazlı ürünler 500 ml’Den daha büyük ambalajlarda satılamayacak.

Yürürlüğe Giren Tebliğ Özeti İçin Tıklayın

Yürülükten Kaldırılan Tebliğ Özeti İçin Tıklayın