Covid-19; Yetkililere Güvenimizi Azalttı mı?

Covid-19 hastalığı ile ilgili Dünya da yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Tabii virüsün de hızı kesilmiş değil. Ancak, yetkililerin açıkladığı verilerin doğruluk payı konusunda dünya çapınca bir şüphe var! Peki bu şüpheler bilimsel modelleme ile ortadan kalka bilir mi?

Flinders Üniversitesi Tıp ve Halk Sağlığı Fakültesin den Dr Annabella Wilson , “Halkın hükümetlere ve kriz sırasında bilgi ileten yetkililere olan güvenini kaybetmemesi çok önemli” diyor. Bu yüzden Üniversitenin de dahil olduğu gıda güvenliği olayları ile ilgili çalışmalar geliştirildi. Ayrıca aynı uygulamaların pandemi yönetimi içinde geçerli olabileceğine inanılmakta.Modelin Temeli Şeffaflık

“Anahtar, mesajlaşmada şeffaf olmaktır. Modelimiz gıda olaylarını ele almak için geliştirildi ve halkla etkili bir şekilde iletişim kurmak için kullanılacak stratejileri vurguluyor. Aynı fikirler bir COVID-19 durumunda da anlam ifade ediyor.” diyor Dr.Wilson

Araştırmacılar 10 stratejiyi ilke edinirler. Bunlar :

  1. protokol ve prosedürlerin geliştirilmesi,
  2. güvenilir olmak,
  3. proaktivite,
  4. halkı ilk sıraya koymak ,
  5. paydaşlarla işbirliği yapmak,
  6. tutarlı olmak,
  7. paydaşların eğitimi
  8. halkın eğitimi ,
  9. itibarınızı artırmak
  10. sözlerini tutmak.

Model , SA Health and Food Standards Australia New Zealand dahil olmak üzere önemli hükümet organlarına sunuldu ve orijinal çalışma daha sonra İrlanda’da uygulanmaya başlandı.

Olağanüstü durumlarda dayanışma ve birliği sağlamak için gıda düzenliyicilerinin ve hükümet yetkililerinin mesajlarına güvenilmesinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Burada önemli olan verilmesi gereken mesajları en doğru şekilde yetkililere ulaştırma yöntemi.Mesela Sosyal Mesafe; Tüm dünyada uygulana biliyor mu?

Covid-19 pandemisi; sars cov-2 enfekte insanlardan uzak kalabilmemiz için özellikle sosyal mesafenin önemini vurguluyor. Bir süper markete giriyorsunuz yerde sosyal mesafenin 2 m olası gerektiği yazıyor, başka bir süpermarkette ise bu değer 1,5m yazmakta. Hangisi doğru?

ATM’den para çekmek için yaklaştığınızda 1,5 m mesafeyi korumakta güçlük çekmiyorsunuz. Ancak topku taşıma araçlarından indiğinizde karşınıza geniş bir kalabalık çıkabiliyor. Sosyal mesafe nasıl korunacak?

Salgın yönetimi , düzenleyici kurumlarla beraber halka aittir ve hükümet politikalarının riskleri göz ününe alınmalıdır. Flinders araştırmacıları, gıda güvenli sistemlerinde mikroorganizmalara karşı alınan önlemleri pandemi yönetimi için de ele alınabileceğini savunuyor. Öyle ki gözle görülemeyen bu tehlikelerde gıda endüstrisi kaçmayı daima başarabiliyor. Mesela evde yapılan konservelerde Botulizm riski varken endüstri kontrollü basınç altında ürünleri 121ºC’nin üzerinde bir ısıl işlem uygulayarak bu riski bertaraf edebiliyor.Gıda Güvenliği Uzmanlarının Dikkati Pandemi Yönetiminde de Olmalı

Gıda güvenliğinin riskli gördüğü kritik noktaların büyük bir çoğunluğunun aslında pandemi yönetiminde de uygulanması gerektiği savunuluyor. Pandemi öncesinde, sırasında ve sonrasında halk sağlığı görevlilerine duyulan güvenin sürdürülmesinde başarılı bir şekilde uygulanabilir.

Dr Wilson, “Nihai hedef, Avustralya’da halk ve hükümetler arasındaki güveni en üst düzeye çıkarmak” diyor. COVID-19’a yanıt olarak halk sağlığı önerilerine sosyal mesafe ve izolasyon gibi halkın katılımının da gerektiği önlemler için bu modelin uygulanması gerekiyor.

Öncesinden yapılacak el hijyen, sosyal mesafe, maske kullanımı eğitimleri olsaydı bugün pandemi yayılımı; insaoğlu açısından daha güvenli olabilirdi. Yani, ilkokulda verilecek gıda güvenliği ve sağlık eğitimleri ile bireylere el hijyeni, sosyal mesafe ve maske kullanımı anlatılmış olsaydı bugün işimiz daha kolay olabilir, yetkililere güvenimiz de daha yüksek olabilirdi.

Kaynak:

Flinders.edu.au
ScienceDaily.com