Gıda Güvenilirliği ve Açlık için Fao’dan Çağrı

FAO üyesi ülkeler, gıda güvensizliği ve açlığı sona erdirmek için daha yakın işbirliği ve yeniliğe odaklanma amaçlı yeni bir çağrı yayınladı. Çağrıda gıda güvenliği sistemlerinin birleştirilmesi, dayanışma, tutarlılık ve güçlü ortaklıklar hedefleniyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) 40’tan fazla üye ülkesi, dünyadaki gıda güvensizliği ve kronik yetersiz beslenmenin üstesinden gelmek için Asya ve Pasifik’teki ülkeler arasında yenilik, dayanışma, tutarlılık ve güçlü ortaklıklar çağrısında bulundu.

Özel sektör ve sivil toplum temsilcilerinin de dahil olduğu yaklaşık 750 katılımcı, gıda sistemlerini dönüştürmek, daha sürdürülebilir, üretken ve dirençli hale getirmek ve aç bir dünyayı çiftçiler için karlı olacak şekilde beslemek için çalışma sözü verdi. “Sağlıklı yiyecekler üretilmeli be herkes tarafından ulaşılabilir olmalı” denildi.


Dijital ekonomi ve mobil teknoloji ile üreticilere yardımcı olunacak

FAO genel direktörü Qu Dongyu: “Sürdürülebilir sağlıklı beslenme için yiyecek sistemlerini dönüştürmede; tutarlılık, ortaklıklar ve üretim maliyetlerini düşürmek için dayanışma olmalı” dedi. 

Dongyu sözlerine “Büyük veri, dijital ekonomi ve mobil teknoloji, üreticilerin bunu başarmasına yardımcı olacak” şeklinde devam etti. Küçük ölçekli bir çiftçinin dahi akıllı telefonu tarım aleti haline gelecek.

Tarımsal inovasyonun yıpratıcı angarya işleri azaltabileceğini ve Asya-Pasifik bölgesindeki gıda zincirlerinin insansız hava araçları, uydu görüntüleri, büyük veri ve blok zincirler gibi teknolojik yeniliklerden giderek daha fazla fayda sağlayacağı belirtiliyor.

FAO İnovasyon Ofisinin kurulması ve Dijital Gıda ve Tarım için Uluslararası bir Platformun oluşturulması geleceğin global tarımı ve sürdürülebilir gıda tedariki için önemli bir adım olacak.

Aslında çağrının alt hedefleri arasında; tarımsal faaliyetlere genç kesimin daha fazla dahil olması da yer alıyor. Yenilikçi gıda ve tarım politikalarının “sürdürülebilir kalkınma hedefi” projesi ile 2030 yılında devrede olması bekleniyor.


COVID-19’un sunduğu zorluklar geleceğin gıda tedariğine yol gösteriyor…

Asya-Pasifik bölgesi, dünyadaki yetersiz beslenen insanların yarısından fazlasına ev sahipliği yapıyor ve COVID-19’un etkisiyle, Güney Asya’daki aç insanların sayısı önümüzdeki 10 yıl içinde yaklaşık üçte bir artarak 330 milyona yükselebilir. 

Çağrının yayımlandığı konferansa başkanlık eden Bhutan Tarım ve Orman Bakanı Yeshey Penjor işbirliğinin güçlendirilmesine vurgu yaptı ve: “Pek çok ülke tarafından yoksulluğu ve açlığı azaltmak için büyük adımlar atılırken, COVID-19 ivmeyi artırdı. Önümüzde daha yüksek risklere hazırlanmalı ve gıda tedarik zincirinde sürdürülebilirlik olduğundan emin olmalıyız ”dedi.

Dongyu, Bölgesel Konferansın tamamen sanal modda yapıldığı gerçeğine atıfta bulunarak, “İronik bir şekilde, COVID-19’un bizi uzaktan buluşmaya itmesi, bazı yönlerden formalitelerden uzaklaşmamıza ve birbirimize yaklaşmamıza yardımcı oldu” dedi. FAO tarihinde ilk kez farklı saat dilimleri olmasına rağmen oldukça geniş katılımlı bir toplantı gerçekleşti. Bir dizi önemli konuda fikir birliğine varıldı. 

Covid-19 dünyayı ele geçirdi ve bir çok sistemi durma noktasına getirdi. Sadece ve sadece gıda sistemlerinin ön plana da çıkmasına neden oldu. Neredeyse tüm sektörler durabilir ama gıda sektörü insanların yaşaması için gereklidir!
Kaynaklar:

Fao.org
NewFoodMagazine.com