İstanbul İhratcatçı Birlikleri 2 Gıda Mühendisi ve Uzman Alım İlanı

İstanbul İhracatcı Birlikleri çeşitli dallarda uzman yardımcısı ve memur kadroları ile personel alım ilanına çıktı. Bunlardan 2’si gıda mühendisi ve KPSS P2 puan türüne göre alım gerçekleşecek; İşte detaylar…

İstanbul İhratcatcı Birlikleri 2 idari memur, 1 Bilgisayar Programcısı ve 9 uzman yardımcısı kadrosu açmış durumda. Uzman yardımcısı kadrolarından 2’si gıda mühendisliği bölümünden mezun olmalı… Adayların kurum tarafından belirlenen şartları gerçekleştiriyor olmasının yanı sıra bir de sözlü sınava tabii tutulacağı verilen ilanın detaylarında görünmekte…

Sınava Katılma Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.
 • 18 yaşını bitirmiş olmak,
 • Uzman Yardımcısı için Üniversitelerin dört (4) yıllık Fakültelerinin aşağıda yer alan Tablo’da belirtilen bölümlerinden mezun olmak,

 • Uzman Yardımcısıkadrosuna başvurmak için İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Arapça dillerinden birinden yabancı dil bilgisinden 2018-2019-2020 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavlarından (YDS/e-YDS) en az 70 puan veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak (ikinci yabancı dil tercih sebebidir)
 • 01/01/1986 tarihi ve daha sonra doğanlar,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,
 • TİM ve Birliklerde veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
 • Temmuz 2019ve/veya Eylül 2020 dönemi Kamu Personel Seçme Sınavlarından (KPSS) yukarıda yer alan Tablo’da belirtilen puan türlerinden en az 70 puan ve yukarı almış olmak..

Başvuruda İstenilen Belgeler

 1. Genel Sekreterliğin web sitesinden (http://www.iib.org.tr/) temin edilecek İş Talep Formu,
 2. T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması)
 3. İki adet vesikalık fotoğraf,
 4. Öğrenim diploması veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte)
 5. KPSS Sınav Sonuç Belgesinin fotokopisi,
 6. Yabancı Dil Sınavından asgari puanı aldığını gösterir belge fotokopisi
 7. Güncel Özgeçmiş (CV)

Başvuru  Nasıl Yaparım?

Başvurular , sınavdan önce istenilen belgeler ile birlikte; Genel Sekreterliğimiz evrak kayıt birimine 25/12/2020 tarihi saat 16.00’ya kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

Adaylar Genel Sekreterliğimizde sadece 1 (bir) kadroda görev almak için başvuruda bulunabilecekler; birden fazla kadroya başvuru yapan adayların hiçbir başvurusu işleme konulmayacak, sehven işleme konulsa ve sınavı kazansalar dahi sınavları sonradan iptal edilecektir.

Başvuru Hakkında Daha fazla detay için kurumun resmi web sitesini Buradan ziyaret edebilirsiniz…