Bebekler İçin Güvenli Gıda Projesi!

Bebekler için gıda güvenliğini artırmayı amaçlayan AB destekli bir proje başlatıldı. AB ve Çin’deki Bebekler için Güvenli Gıda (SAFFI) projesi Ağustos 2024 sonuna kadar devam edecek ve akademi, gıda güvenliği yetkilileri, bebek gıda şirketleri, teknoloji ve veri bilimi KOBİ’lerini kapsıyor. AB finansmanı yaklaşık 4 milyon € ve toplam bütçe 6.75 milyon Euro olacağı tahmin ediliyor

Fransa Ulusal Tarım, Gıda ve Çevre Enstitüsü (INRAE) liderliğindeki 20 ortakla çalışma yürütülüyor.  AB’de 15 milyon, Çin’de ise 45 milyon  üç yaşından küçük cocuğun güvenli gıdaya ulaşması hedefleniyor.

Proje Planı

Amaç, AB ve Çin bebek besin zincirleri boyunca mikrobiyal ve kimyasal tehlikelerin yol açtığı güvenlik risklerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi, tespiti ve azaltılmasını artırmak için bir yaklaşım geliştirmektir.

Ortaklar, birden fazla veri kaynağına ve risk sıralama prosedürüne dayalı bir tehlike tanımlama sistemi aracılığıyla ana riskleri kıyaslayacaktır. Bebek besin zincirinin öncelikli tehlikeleri, ana bileşenleri, süreçleri ve kontrol adımlarını kapsayacak şekilde dört vaka çalışması seçilecektir.

Umut öngörücü toksikoloji ile herhangi bir beklenmedik kirleticiler keşfetmek ve omik ve mikrobiyoloji ile biyolojik tehlikelerin risk tabanlı gıda güvenliği yönetimini geliştirmektir. Sonuç, gıda zinciri boyunca güvenlik kontrolünü geliştirmek için tasarlanmış bir karar destek sistemi olmalıdır.

Elde edilen veri tabanları, araçlar ve prosedürler, AB ve Çin’de daha fazla kullanım için paylaşılacak, çapraz doğrulanacak, bağlantılı, kıyaslanacak ve uyumlu hale getirilecek.

SAFFI ayrıca AB-Çin’in iyi uygulamaların, düzenlemelerin, standartların ve teknolojilerin uyumlaştırılmasına yardımcı olmak için eğitim ve bilgi aktarımı faaliyetleri de kuracak ve gıda güvenliği kontrolü konusunda AB-Çin FAB Amiral Gemisi girişimi kapsamında diğer projelerle birlikte çalışacaktır.

Ortaklar arasında Fransız Gıda, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (ANSES), Hollanda’daki Wageningen Üniversitesi, İspanya Gıda ve Tarımsal Araştırma ve Teknoloji Enstitüsü (IRTA), Almanya’daki Fraunhofer, üreticileri HiPP International ve FrieslandCampina ile Zhejiang Üniversitesi, Yangzhou Fangguang Food Co. ve Jiangsu Tarım bilimleri akademisi bulunmaktadır.

Benzer Proje Devam Etmekte!

Avrupa ve Çin’de gıda güvenliği ve orijinalliğini araştıran bir proje daha devam ediyor. AB-Çin-Güvenli olarak adlandırılan ve Queen’s University Belfast tarafından koordine edilen çaba 2017 yılında başladı ve Ağustos 2021’de sona ermesi planlanıyor.

Festivalde AB’den 15, Çin’den 18 katılımcı da dahil olmak üzere Alman Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü (BfR), Nestlé, Fera Science, Danone, Nofima in Norveç, Hong Kong Politeknik Üniversitesi ve Çin Ulusal Gıda Güvenliği Risk Değerlendirmesi Merkezi (CFSA) yer alıyor.

Amaç, kontrol yönetimi, gıda mevzuatı, denetim, gıda kontrol laboratuvarları ve gıda güvenliği ve kalite bilgileri, eğitim ve iletişim içeren ortak bir AB- Çin gıda güvenlik sistemi için gerekli temel bileşenleri inşa etmektir.

Bu sonuçlar denklik göstermek için bir AB-Çin Ortak Laboratuvar Ağı geliştirecek, ve sanal bir laboratuvar, iki kıtadan değiştirilebilir personel ile, iletişim kurmak ve en iyi uygulamaları göstermek için bir vitrin olarak.

Gıda güvenliği ve dolandırıcılık sorunlarının yol açtığı ticari engeller, gelecekteki konuların nasıl tahmin edilip önlenilen lerle ilgili önerilerle analiz edilmektedir. Proje, bebek maması, işlenmiş et, meyve, sebze, şarap, bal ve baharatlar gibi kimyasal ve mikrobiyolojik kontaminasyon ve sahtekarlıkla bağlantılı en yaygın olarak bildirilen gıdalara bakıyor.

Dijital Teknoloji Projesi

Son olarak, AB destekli DiTECT projesi de yakın zamanda 33 katılımcı ve 4 milyon € (4,9 milyon DOLAR) bir bütçe ile başlatıldı.

Projeyi AB’den 20, Çin’den 12 ortakla birlikte Atina Tarım Üniversitesi yönetiyor.

Bu çalışma, mahsul, tahıl depolama, hayvancılık ve gıda arzı ile ilgili sensörler aracılığıyla gerçek zamanlı olarak toplanan verilere dayanarak belirli bir ürünün gıda güvenliği parametrelerini tahmin edebilen büyük bir veri etkin bir platform geliştirecektir. Yöntemler çevresel kirleticilerin yanı sıra kimyasal ve biyolojik tehlikeleri de izleyecek ve kontrol edecektir.

Dijital Teknolojiler, gıda güvenliği sisteminin (DiTECT) sürekli dönüşümüiçin bir etkin olarak, gıda güvenliğini öngörmek için bulut özellikli bir depolama sistemidir ve blockchain’i de biraraya getirecektir.

Diğer ortaklar Cranfield Üniversitesi, Shandong Tarım Üniversitesi, Videometer, Nemis Technologies, Glanbia ve Kıbrıs Sağlık Bakanlığı bulunmaktadır.

KAYNAKÇA

Fsa.gov.uk
Efsa.europa.eu
Who.int
SFDA_ USDA ÇİN