Çiçek ve Çam Balı Arasındaki Fark Nedir?Dikkat!

Çam balı ve çiçek balı marketlerde çok sık karşımıza çıkan iki bal türüdür. Peki, bunlar arasında nasıl bir fark var? Hangisi bizim için daha …

Hazırlayan: Yağmur AYÇİÇEK

Çiçek ve çam balı arasındaki fark nedir?

Çiçek balı, bitki nektarından elde edilen bir baldır.

Çam balı, bitkilerin canlı kısımlarından salgılanan veya bitkilerin canlı kısımları üzerinde yaşayan bitki emici böceklerin  Hemiptera adı verilen salgılarından elde edilen salgı balının bir örneğidir.

Balın rengini belirleyen faktör nedir?

Balın rengi temel olarak toplam mineral içeriği ile ilgilidir, mineral içeriği düşük olan ballar açık renkte olur, mineral içeriği yüksek olan ballar koyu renktedirler. Çam balının rengi çiçek balına göre daha koyudur. Bu da, çam balının mineral içeriğinin daha yüksek olduğunu gösterir.

Çam balında fruktoz ve glikoz oranı çiçek balına göre daha azdır bu nedenle daha az tatlıdır ve boğazda yakıcı bir his bırakmaz.

Bal neden şekerlenir?

Balın şekerlenmesi  bozulduğu anlamına gelmemektedir bu olay balın bitkisel kaynağına göre doğal bir olaydır. Balın şekerlenmesinde birçok faktör etkilidir .Bunlardan en önemlisi glikozun suya oranıdır. Buna göre glikozun suya oranı 1,7 den düşük ballar geç kristalleşir, 2,1 den yüksek ballar daha hızlı kristalleşir. Çam balı da çiçek balına göre daha geç şekerlenmektedir. Geç şekerlenmesinden dolayı çam balının en önemli özelliği kıvamı bozulmadan ve donmadan yıllarca saklanabilir.

Çam balı ile çiçek balının ayırt edilmesinde kullanılan en önemli ölçüt elektriksel iletkenliktir. Çiçek balının elektriksel iletkenliği çam balından daha düşüktür. Elektriksel iletkenlik balın yapısındaki şeker, protein ve minerallere bağlıdır.

Çam balı, çiçek balına göre daha fazla miktarda enzim, aminoasit, mineral ve antioksidan içermektedir.

KAYNAKÇA: 

Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği

BİLGEN ÇINAR S. 2010 , Türk Çam Balının Analitik Özellikleri , Gıda Mühendisliği Ana Bilim  Dalı Doktora Tezi  , Fen Bilimleri Enstitüsü , Ankara Üniversitesi