Nar Ekşisi ve Alkollü İçeceklerde Düzenleme

Türk Gıda Kodeksi’nde özel bir değişikliğe gidilmesi öngörülüyor. Daha önce pekmez için verilen yasal sınırlamaya Nar Ekşili ürünler ve alkollü içecekler de dahil ediliyor.

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nde Özel Hükümler’in yer aldığı 9.Madde’nni güncellemesi düşünülüyor. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından açılan mevzuat taslağı için 01.02.2021 tarihine kadar görüş beyan edilebilir.

Alkollü İçeceklerde Düzenleme

“Uluslararası kabul görmüş kokteyl, alkollü içki ve bunların aromaları ile denatüran madde olsa bile tersiyer bütil alkol, alkollü içkilere aroma verici madde ya da bileşen olarak eklenemez ve ürün isimlendirilmesinde kullanılamaz. Bir alkollü içkinin ana aroma maddesi ve/veya o alkollü içkiye özgü görseller başka bir içkiyi işaret edecek şekilde kullanılamaz.” ibaresi Türk Gıda Kodeksi’nde yerini almaya hazırlamnıyor.

TGK Distile Alkollü İçkiler Tebliğ dururken, neden Yönetmelikte ürün adı yazılmakta; neden bir yatay kodeks; dikeye dönüştürülmek istenmekte… Yoksa Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Kodeks Dairesi bunları düşünemiyor mu?

UYARIMIZI YAPALIM: Değişim haklı, taklit ve tağşişin önüne geçecek ama yeri yanlış..

Nar mı Ekişili Sos mu ekşili?

Nar ekişili sos, adı altında sayılan birbirinden garip ürünler mevcut. Bakanlık’ta bu konuda bir mevzuat yapmayı, başlı başına kriterler belirlemeyi sanırız zor bir işlem olarak görmüş.

Çünkü, genelde EFSA ve COdex Alimentarius’tan birebir çeviri mevzuatımız olduğu için, “Nar Ekşisi” karşılığı da bulunamamış olabilir.

Bu yüzden Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ne ” özel hükümler kısmına” bir madde daha ekleniyor.

Bu madde aynen şöyle:

“Nar ekşisine nar, nar suyu, nar suyu konsantresi dışında gıda bileşeni eklenemez ve nar ekşisi olmadığı halde nar ekşisi izlemini veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos gibi benzeri isimlerle üretilemez.”

Bu tip ürünlerin satışına 01.06.2021 tarihine kadar da müsaade edilecek..