Uluslararası Gıda Güvenliği Stratejisi Gündemde

Uzmanlar, bu ayın sonlarında DSÖ’nün gıda güvenliği stratejisindeki güncellemeleri tartışacak. Örgütün Gıda Güvenliği Teknik Danışma Grubu’nun (TAG), 8 – 10 Şubat tarihleri ​​arasında sanal olarak ilk kez toplanacak.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2002 yılında bir gıda güvenliği stratejisi yayınladı. Güncelleme 2022 için planlanıyor. Toplantıdan sonra kamuoyunun görüşüne hazır yeni bir strateji taslağının yayınlanması bekleniyor. Umarız bu sefer işe yarar…

Yeni Hedef: Gıda Kaynaklı Hastalıklar

TAG’ın üyeleri arasında Kanada Gıda Denetleme Ajansı’ndan Annie Locas; ABD Gıda ve İlaç Dairesinden William R. Jones; Bağımsız bir danışman olan Jørgen Schlundt; Gıda Standartları Ajansı’ndan Paul Cook; ve Çin’deki Ulusal Gıda Güvenliği Risk Değerlendirme Merkezi’nden Yongning Wu yer alıyor.

Önceki strateji, gıda güvenliği, gıda kaynaklı hastalıkların gözetimi, Codex tarafından belirlenen uluslararası gıda güvenliği standartlarının benimsenmesi, yeni teknolojilerin güvenlik değerlendirmesi, risk iletişimi, uluslararası işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik risk temelli bir yaklaşımı vurguladı.

Yeni plan, tüm bileşenleri göz önünde bulundurarak ve gıda kaynaklı hastalıkların yükünü azaltmada en büyük etkiye sahip olması muhtemel eylemlere öncelik vererek ulusal gıda güvenliği ve gıda kontrol sistemlerini güçlendirmeye odaklanıyor.

Şubat 2019’da Addis Ababa’da, DSÖ, Birinci FAO ve Afrika Birliği Uluslararası Gıda Güvenliği Konferansı’nın ortağıydı. İki ay sonra, DTÖ Uluslararası Gıda Güvenliği ve Ticareti Forumu Cenevre’de toplandı.

Temmuz 2020’de üye devletler tarafından “Gıda güvenliği konusundaki çabaların güçlendirilmesi” adlı bir Dünya Sağlık Asamblesi kararı onaylandı.

Dünya Sağlık Örgütü, 2025 yılına kadar planlanan bir raporla gıda kaynaklı hastalıkların küresel yüküne ilişkin tahminleri de güncelliyor. 2015’te yayınlanan bir analizde, 2010 yılında gıda kaynaklı enfeksiyonların 600 milyon hastalığa ve 420.000 ölüme neden olduğu bulunmuştu.

Listeria Toplantı Sonuçlarda Başı Çekiyor

Bu arada, yemeye hazır  (RTE) gıdalarda Listeria monocytogenes üzerine Mikrobiyolojik Risk Değerlendirmesi (JEMRA) üzerine Ortak FAO / WHO Uzman Toplantılarında gözlemlenen Listeria monocytogenes başı çekiyor.

JEMRA, 2004 yılında Listeria’yı kapsayan iki belge yayınlanmıştı. Toplantıda Listeria monocytogenes hakkındaki son veriler gözden geçirilecek. Çünkü risk değerlendirmede uzmanlar,  araç kaynaklı olduğu düşünülen riskleri daha ön planda tutmayı hedefliyorlar. Yeni risk değerlendirme modelleri ve araçlarının değiştirilmesi, güncellenmesi veya geliştirilmesi gerekip gerekmediğini de belirlenmiş olacak.

Aslında, bilim insanları mevcut FAO / WHO risk değerlendirme modelinde birkaç kritik boşluk tespit ettiler ve bir güncellemenin düşük ve orta gelirli ülkeler de dahil olmak üzere risk analizi stratejilerini bilgilendirmek için değerli olacağı konusunda anlaştılar.

Uzmanlar, gelecekteki risk değerlendirmelerinin, fizyolojik risklere ve diğer sosyo-ekonomik faktörlere dayalı olarak hassas popülasyon gruplarını gözden geçirmesi gerektiğini tavsiye ediyorlar. Yani kağıt üstünde yapılan hareketlerin özellikle ekonomik gücü düşük olan bölgelerde pek de işe yaramadığını vurguluyorlar.

2004 yılına ait belgeler, pastörize süt, dondurma, soğuk tütsülenmiş balık ve invaziv listeriosis ile bağlantılı fermente etler gibi belirli RTE gıdalarıyla sınırlı. Uzman grubu, gelecekteki risk değerlendirmelerinin diğer gıda araçlarını dikkate alması gerektiğini ve tam bir çiftlikten çatala risk değerlendirmesinin dikkate alınması gerektiğini söylüyorlar.

Ayrıca etkili sürveyans sistemlerinin geliştirilmesinin ve uygulanmasının Listeria monocytogenes’i kontrol etmek için kritik önem taşıdığını ve suşları kültürlemek ve izole etmek için onaylanmış standartlaştırılmış laboratuvar yöntemlerinin kullanımının temel olması gerektiğini ise dünya insanları eşitliği için oldukça önemli gözüküyor.

 

Kaynaklar:

FoodSafetynews.com
Who.int
Fao.org