FAO’nun Programlı Sulama Projesiyle Su ve Enerjide Tasarruf Sağlandı

Son aylardaki yağış azlığının kuraklık konusunu gündemin üst sıralarına taşıdığını belirten Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, FAO’nun araştırmalarına göre 2025 itibarıyla dünyada 1 milyar 800 milyon insanın açık bir şekilde su kıtlığı yaşayan bölgelerde olmasının beklendiğini, dünya nüfusunun üçte ikisinin de su stresi yaşayacağının düşünüldüğünü söyledi.

Türkiye’de Su Stresi Arttı

FAO’nun çalışmalarına göre de artan su kullanımına bağlı olarak Türkiye’de de su kaynaklarına yönelik stresin yükseldiğini dile getiren Selışık, halihazırda bölgesel düzeylerde su kıtlığı/kuraklık yaşandığını ve durumun gelecekte daha da kötü hale gelmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Selışık, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir ve çevreci bir bilinçle kullanılmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Ülkedeki suyun yüzde 74’ü tarımsal sulamada kullanılıyor. Kalan yüzde 26’sının ise yüzde 13’ü içme-kullanma ve yüzde 13’ü sanayi kullanımı olarak bölüşülüyor.” dedi.

Şeker Pancarında ve Mısırda Verim Arttı!

İki yıllık (2019-2020) saha çalışmalarının ortalama sonuçları dikkate alındığında, geleneksel sulamaya göre programlı damla sulamayla şeker pancarında yüzde 25,5 su tasarrufu, yüzde 23,2 elektrik enerjisi tasarrufu sağlandı! Ayrıca, danelik mısırda yüzde 23,5 su tasarrufl yüzde 23,9 elektrik enerjisi tasarrufu sağlandı.

Artık Müdahale Edilmeli! 

Selışık, kişi başına düşen suyun en çok azaldığı yerin Orta Asya olduğunu dile getirerek, “Bu, Türkiye için de bir uyarı olarak düşünülmelidir. FAO’nun 2017 yılında yayımladığı bir çalışmaya göre Türkiye’deki kuraklık konusu Orta Asya ile benzer özellikler gösteriyor. Türkiye’nin de içinde bulunduğu Akdeniz Havzası küresel iklim değişikliğine karşı da hassas bölgelerden birisi. Suyun sürdürülebilir ve eşitlikçi kullanımı için acil olarak adım atılması gerekiyor.” dedi.

Bizler de, Ayşegül Selışık Hanım’a katılıyoruz. En yakın zamanda, müdahale edilmesi gerektiğini ve vatandaşlarımızın bu mühim konuda çok daha dikkatli olmalarını diliyoruz!