Güvenli Gıdanın Temeli: “Sanitasyon Nedir”?

Gıda sanitasyonu , gıdanın kontaminasyonunu önlemek ve yemeyi daha güvenli hale getirmek için belirli kural ve prosedürlere uyma…

Hazırlayan : Berna Tan

Gıda Sanitasyonu Nedir?

Kemirgenlerin gıda üzerinde veya gıda ile temas eden yüzeylerde dolaşmasıyla gıdalarda kontaminasyon olayı görülmektedir. Gıda sanitasyonu , gıdanın kontaminasyonunu önlemek ve yemeyi daha güvenli hale getirmek için belirli kural ve prosedürlere uyma uygulamasıdır. Dünyadaki birçok yetki alanlarının, halk sağlığı kurumları tarafından ortaya çıkarılan yönetmelik listeleriyle birlikte belirli gıda sanitasyon yasaları bulunmaktadır. Gıda endüstrisindeki tedarik zincirinin her adımında gıda sanitasyonu uygulaması önerilmektedir. “Gıda sanitasyonu” terimi üretim, paketleme, nakliye veya servis sırasında gıda endüstrisindeki kural ve prosedürleri açıklar.

 Gıda Güvenliği Sorunları

Gıdalar üretimden yenildiği ana kadar bakteri ve diğer zararlı maddelerden kaynaklanan kontaminasyona karşı savunmasızdır. Gıda sanitasyonunun amacı, bütün işleyicileri uyulması gereken kuralları ve tavsiyeleri uygulayarak yiyecekleri güvenli ve temiz tutmaktır. Bu kurallar şunları kapsamaktadır:

 • gıda için güvenli saklama sıcaklıkları
 • güvenli pişirme sıcaklıkları
 • kesme tahtalarının ve diğer aletlerin sterilizasyonu
 • eldivenler ve solunum maskeleri gibi işleyiciler için uygun giysiler
 • gıdanın yenmesi, servis edilmesi veya satılması gereken tarihlerin belirlenmesi.

Gıda Endüstrisinde Sanitasyonun Önemi

Sanitasyon genel anlamıyla hijyenik koşulların oluşturulması ve devamlılığının sağlanması olarak tanımlanmaktadır. İnsan sağlığının korunması ile ilgili ilkeleri barındırmaktadır.  Gıda sanayinde ise sanitasyon , fiziksel, kimyasal ve biyolojik açıdan güvenilir özellikte gıda maddeleri üretimi için uygulanacak prensipleri ifade etmektedir. Gıda endüstrisinde ortamdan gıda kalıntıları ve  yabancı maddelerin uzaklaştırılması için alınan önlemlerin tümüne sanitasyon denir. Gıda sanitasyonunun odaklandığı 3 temel amaç vardır:

 • mikroorganizmaların gıdalara bulaşmasını engellemek
 • bulaşan mikroorganizmaların önüne geçmek  ve bunları ortadan kaldırmak.
 • uygun takımları kullanma,  uygun alt yapı koşullarını kemirgen, böcek ve diğer haşerelerle mücadele etme

şeklinde sıralanmaktadır.

Bu kuralların uygulanmasının birçok yararı bulunmaktadır.Bunlar:

 • kazalardan korunma kolaylaşır
 • hijyenik ortamların önü açılır
 • kaliteli çevre koşulları oluşturulur
 • üretim miktarında artış sağlanır.

Yaygın Görülen Problemler Nelerdir?

Gıda sanitasyonunun yeteri kadar olmamasından kaynaklanan gıda kaynaklı hastalıklar dünyanın birçok bölgesinde  aşılamamış ciddi bir sorundur. Gıdaların doğru bir biçimde işlenememesi, ıinsanlarda hastalıklara yol açmaktadır.  Salgınların restoranlara, yol kenarındaki yiyecek tezgahlarına ve yiyeceklerin satıldığı ya da servise sunulduğu diğer yerlere kadar takibi yapılmıştır. Günümüzde ise ibadet yerleri ve toplu bir şekilde fırın satışları yapan kurumlar bile gıda güvenliği sorunlarından muaf tutulmamıştır. Dolayısıyla bu durum insanların yiyecekle her temas ettiklerinde işleme önlemlerini almayı hatırlamalarını önemli bir hale getirmiştir.

 

Kaynakça:

Wisegeek.org

Wisegeek.com