Arıları Korumak İçin Yeni Yol Haritası

EFSA, bal arılarının çevresel risk değerlendirmesi ( ERA ) için yeni bir yaklaşım öneriyor. Tozlayıcı böcekler için geniş kapsamlı bir koruma programı ile sayılarının düşüşünün engellenmesi hatta sayılarının artırılması hedefleniyor…

Avrupa Parlamentosu Çevre, Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği Komitesi (ENVI) tarafından yeni bir bilimsel görüş talep edildi. Bunun sonucunda yayınlanan MUST-B olarak adlandırılan raporda bal arıları üzerinde birden fazla stres etkilerinin nedenleri araştırılıyor. Tüm sistemin entegre çalışması sonucunda arıların tozlayıcı çevresel etkileri başta olmak üzere hayat kurtaran etkileri üzerine odaklanılıyor.

EFSA’nın İcra Direktörü Bernhard Url : “Bu, merkezinde yalnızca arılar değil tüm böcek tozlayıcıları zengin ekosistemlerini korumak isteyen herkes için önemli bir rapordur. AB’deki tozlayıcılara yönelik çevresel riskleri değerlendirme şeklimizi dönüştürmek için net bir vizyon ortaya koymaktadır.” dedi

Arılar İçin Risk Değerlendirme Sistemi Must-B

MUST-B çalışma grubu Başkanı Simon More ise: “Hem teoriyi hem de en önemlisi çevresel risk değerlendirme uygulamasını ilerletecek ileri görüşlü, yenilikçi bir teklif olduğuna inandığımız şeyi sunmak için çok çalıştık. Bunu arıcılar gibi büyük paydaşlarla işbirliği içinde yapabilmiş olmamız özellikle sevindirici. ”  şeklinde yorumladı.

MUST-B görüşü, pestisitler ve diğer çevresel kimyasallar, parazitler ve hastalıklar gibi çoklu stres faktörlerinin yanı sıra gıda, iklim ve arıcılık yönetimi uygulamaları gibi faktörlerin modelleme ve izleme sistemlerini birleştiren bir yaklaşım sunuyor.

Modelleme ve veriler

Model, tekli veya çoklu pestisitleri diğer stres etkenleri ve faktörlerle etkileşim halinde değerlendiren ApisRAM adlı bir arı kolonisi simülatörüne dayanmaktadır. ApisRAM hala geliştirme aşamasındadır, ancak önümüzdeki iki veya üç yıl içinde pestisit risk değerlendirmesinde kullanıma hazır olacaktır.

Daha ileriye bakıldığında , ApisRAM, arıların yaşadığı çevrenin karmaşıklığını yansıtmak için tek ürün / tek pestisit değerlendirme yaklaşımının ötesine geçerek, daha karmaşık kimyasal karışımlara maruz kalma etkilerinin değerlendirilmesini mümkün kılacaktır . Ayrıca, EFSA’nın kimyasal karışım risk değerlendirmesine ilişkin rehberliğine dayalı olarak, birden fazla kimyasalın kronik, ölümcül olmayan ve koloni düzeyindeki etkilerini değerlendirmek de mümkün olacaktır .

Model, gelecekte sensör donanımlı nöbetçi arı kovanlarından gerçek zamanlı veri toplama ile güçlendirilecektir. Başlangıçta, sırasıyla kuzey ve güney Avrupa iklim bölgelerini temsil eden Danimarka ve Portekiz’de EFSA tarafından finanse edilen saha toplama projelerinden bu yıl kullanıma sunulacak verileri elde edilecek.