Organik Tarımın Ortaya Çıkış Sebepleri Nelerdir?

Organik tarım özellikle son yirmi yılda büyük miktarda momentum kazanmıştır. İngiliz tarımcı Walter James bir çiftliği, yaşayan bir organizma olarak tanımlamanın bir yolu olarak kullanırken, Rodale Enstitüsü’nün kurucusu, aynı zamanda kimyasalların kullanımından kaçınan kendi tarım yöntemlerini yayınladı.

YAZAR: Berna TAN

Sentetik gübrelerin kullanımı konusu üzerinde güvenlik kaygıları ve gıdalardaki pestisitler 1990’lı yıllar boyunca arttığından dolayı bu durum organik ürünlere olan talep ve popülerliği doğurmuştur. Bugün ise, yıllık küresel organik piyasa, dünya çapında faaliyet gösteren yaklaşık 2,8 milyon organik üretici ile 100 milyar doları aşıyor.

Organiğin Gerçek Anlamı Aslında Nedir?

Organik terimi aslında doğal kaynakları ve biyolojik çeşitliliği koruyan şekilde yönetilen, yükseltilmiş ve tarımsal yiyecekleri ifade eder. Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığına (USDA) göre, sertifikalı organik gıdalar, toprak kalitesini, hayvan yükseltme uygulamaları, haşere kontrolü, yabancı ot kontrolü ve katkı maddelerinin kullanımını ele alan spesifik federal kurallara göre yetiştirilir ve işlenir. Çoğu zaman, organik çiftçiler, fiziksel, mekanik veya biyolojik bazlı yöntemleri mümkün olduğu kadar sık kullanır.

Organik Sertifikalı Etiketi için Yapılması Gerekenler

Resmi USDA organik sertifikalı etiketini gıdaya koymak için, üreticiler, bölüm tarafından belirtilen katı bir düzenlemeler setini izlemelidir. Çiftlikler veya işletmeler, USDA tarafından dünyanın her yerinde bulunan sertifika ajanlar olarak akredite edilmiş özel, yabancı veya devlet varlıkları tarafından onaylanabilir. Ayrıca dahil olan ücretler vardır. Sertifika maliyetleri, onaylayan aracıya ve işin türüne, boyutuna ve karmaşıklığına bağlı olarak birkaç yüz dolardan binlerce dolar arasında değişmektedir. USDA, nitelikli operasyonlar için maliyetlerin %75’ini karşılayabilen bir organik sertifika maliyet paylaşım programı -temelde bir mali yardım veya yardım programı- yürütür. Fakat, bir çiftlik veya işletmeye organik sertifika verildiğinde, iş burada bitmez. Bununla birlikte, yerinde incelemeler ve güncellemeler de dahil olmak üzere, durumu korumak için gereken yıllık bir yeniden sertifikalandırma süreci vardır.

Üretim ve Mahsullerde Neye İzin Verilip Verilmeyeceğine Kim Karar Veriyor?

Organik ürünler, hasattan en az üç yıl önce yasaklanmış maddeler uygulanmamış topraklarda yetiştirilir. Yasaklanan maddeler, striknin ve arsenik gibi doğal toksik maddelerden ve aynı zamanda çoğu sentetik gübre, herbisit ve pestisitten oluşur. Hangi maddelere izin verilip verilmeyeceğini ise kamu gönüllüleri, organik yetiştiriciler, işleyiciler, bilim adamları ve USDA tarafından akredite edilmiş sertifikalandırma acenteleri dahil olmak üzere Tarım Bakanı tarafından atanan üyelerden oluşan Ulusal Organik Standartlar Kurulu belirler.

GDO’lara ve kanalizasyon çamuruna izin verilmezken, operasyonlarda mümkün olduğunda organik tohumlar ve organik ekim stoğunun kullanılması gerektiği söylenilmekte. Bununla birlikte, zararlılar, yabani otlar ve hastalık gibi sorunlar öncelikle organik yönetim uygulamalarıyla kontrol edilir. Ancak, yöntemlerin yetersiz kalması durumunda onaylanmış maddelerin bir listesi mevcuttur.

Hayvancılık ve Kümes Hayvanları

USDA düzenlemeleri, hayvanların “doğal davranışlarına uygun yaşam koşullarında” yetiştirilmesini gerektirir. Örneğin, inekler meralarda otlayabilmeli ve sağlık sorunları veya tehlikeli hava koşulları dışında yıl boyunca dışarı çıkmalarına izin verilmelidir. Organik çiftlik hayvanları da sertifikalı organik arazide yetiştirilmeli ve hayvanın beslenme gereksinimlerini karşılamak için gerekli olan eser mineraller ve vitaminler haricinde %100 sertifikalı organik yemle beslenmelidir. Ek olarak, antibiyotikler veya ilave büyüme hormonlarının yanı sıra kuş yan ürünleri ve arsenik bileşikleri gibi diğer yasaklanmış yem bileşenleri kullanılmadan yönetilirler.

Bir hayvanın hastalanması durumunda ise, ağrı kesici ilaçlar ve solucan öldürücüler gibi onaylanmış sentetiklerin ve onlara sunulan tedavilerin bir listesi vardır. Organik çiftçiler, aşılar dışında, hastalıkları ve parazitleri önlemek için çoğu rutin ilacı kullanamazlar. Fakat hayvan refahı standartlarına göre, eğer durum hayatlarını kurtarmak anlamına geliyorsa (ve onaylanmış tedaviler başarısız olursa), hayvanlara onaylanmamış maddeler verilebilir. Ancak sonrasında, sertifikalı organik olarak satılmaları yasaktır.

Kaynakça

Scientificamerican.com

Treehugger.com

Bir diğer Berna TAN yazısına buradan ulaşabilirsiniz!