Üretimde Bir Dönüşüm : Yalın Üretim

Yalın Düşünce, Değer, İsraf, Kalite, Akış, Mükemmellik, Kaizen…

Tüm Bu Kelimeler Sizlere Neyi Çağrıştırıyor? Hepsi Bir Arada Olabilir mi? Gelin Birlikte İnceleyelim…

Hazırlayan : Gamze KAYALI

YALIN ÜRETİM NEDİR?

Yalın üretimin temelleri ilk kez Eiji Toyoda ve Taiichi Ohno tarafından 1950 yılında Japonya Toyota’da atılmıştır. Amerika’da Ford otomotiv firmasına yaptıkları gezi sonucundaki çıkarımlarla sistemin başlangıcı oluşturulur ve gün geçtikçe geliştirilerek bugünkü ‘Yalın Üretim’ dediğimiz sistem ortaya çıkar.

Yalın üretim, en az kaynakla en kısa zamanda, ucuz ve hatasız üretimi, müşteri talebine uygun, en az israfla(mümkünse israfsız) ve üretim faktörlerini esnek şekilde kullanarak, potansiyellerinin tümünden faydalanarak nasıl olabileceğinin arayışının bir sonucudur.

Yalın üretim; yapısında hiçbir gereksiz unsur taşımayan, hata, maliyet, stok, işçilik, geliştirme süreci, üretim alanı, fire, müşteri memnuniyetsizliği gibi unsurların en aza indirildiği üretim sistemidir.’’ şeklinde tanımlanmıştır.

Rekabet gücünü koruyabilmesi için sistemin üretim hedefleri; satılabilir ürün üretmek (kalite), rekabetçi satış fiyatı (maliyet) ve hızlı olmaktır (teslim süresi). En temel amaç ise bu parametrelerin optimum olduğu noktada sistemdeki değersiz tüm işlemleri yok etmektir.

 

YALIN ÜRETİMİN TEMEL İLKELERİ

 • DEĞER

Müşterinin istediği ürün ya da hizmet için katma değer sağlayan her iş adımı yalın üretimde değer olarak tanımlanır.

 • DEĞER AKIŞI

Proses boyunca yalnızca değerin akması üzerine kurulu yalın üretim ilkesidir.

 • SÜREKLİ AKIŞ

Sürekli Akış, proseste katma değerli işlerin art arda devamlılığını sağlayarak teslim süresinin (lead time) optimum olmasını sağlar.

 • ÇEKME SİSTEMİ

Müşterinin sipariş verdiği anda üretimi tetiklemek üzerine tasarlanmış siparişleme sistemidir.

 • MÜKEMMELLİK ARAYIŞI

Mükemmellik arayışı şirketlerin uygulamalarını sürekli olarak geliştirmelerini gerektirir. Sürekli iyileştirme felsefesi olan Kaizen bu noktada çok önemli bir adımdır.

YALIN ÜRETİMDE İSRAF

Yalın düşünce sisteminde müşteri için değer yaratmayan tüm faaliyetler israftır. Bunlar 7 Temel İsraf (MUDA) şeklinde belirtilir.

 • Fazla Üretim
 • Her çeşit Stok – (hammadde-WIP-bitmiş ürün)
 • Taşımalar
 • Gereksiz hareketler
 • Beklemeler
 • Hatalar
 • Fazladan yapılan işlemler (prosesler)

 

Günümüzde rekabetin hızla artması göz önünde bulundurulursa değişime açık olmak, yeniliklere ayak uydurmak ve özünde de yalın felsefeyi benimsemek önemli bir adım olacaktır. Bu sebeple firmaların yeni teknolojileri, teknikleri ve sistemleri bünyelerine katmaları gerekir. Yalın üretim içerisinde farklı teknikler ve yöntemler bulunmakta olup uygun seçenekler değerlendirilebilir.

 

KAYNAKÇA

Aslantaş, T. (2014) Yalın Üretim Felsefesi, Yöntemleri Ve Kanban Tekniğinin Otomotiv Sektörüne Uygulanması. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Yılmaz, E. (2012) Siparişe Göre Üretim Yapan Sistemlerde Yalın Üretim Uygulamaları. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

Atmaca B. (2020) Yalın Üretim Ders Notu