Sürülebilir Yağlar, Margarin ve Yoğun Yağlar Tebliği (Özet)

Sürülebilir yağlar, margarin ve yoğun yağların tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesini, muhafazasını, depolanmasını, taşınmasını ve…

Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Miktarları Yönetmeliği Özet

Tüketicinin yüksek seviyede korunmasını sağlamak üzere bitkisel ve hayvansal orijinli gıdalarda pestisit kalıntılarının maksimum limitlerine ilişkin…

Tuz Tebliğ Özet

Bu Tebliğin amacı; gıda olarak tüketime uygun olan işlenmiş tuzun ve yeraltı kaynak tuzlarının tekniğine uygun…

Sıfır Atık Dönemi Başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına, yaygınlaştırılmasına, geliştirilmesine, izlenmesine, finansmanına, kayıt altına alınarak…

Baharat Tebliğ Özet

Baharatın tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, depolanması, nakledilmesi ve piyasaya arz edilmesi aşamalarında…

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik, halk sağlığı alanında halk sağlığını ve huzurunu bozan zararlılara karşı biyosidal ürün kullanarak mücadele…

Diyetin Yerini Alan Gıdalar Tebliği (özet)

Vücut ağırlığı kontrolü için diyetin yerini alan gıdaların bileşim, etiketleme, sunum ve reklam gerekliliklerini belirlemek amacıyla…

Bebek ve Devam Formülleri Tebliği (özet)

Bebek formülleri ve devam formüllerinin bileşim, etiketleme, sunum ve reklam gereklilikleri ile bebek ve küçük çocuk…

Bebek ve Diyet Gıdalarında Yeni Yönetmelik

Bebek ve küçük çocuk ek gıdaları ile vücut ağırlığı kontrolü için diyetin yerini alan gıdaların etiketinde…

Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği Özet

Bu Yönetmelik gıdalarda bulunabilen belirli bulaşanların maksimum limitlerini belirlemek amacıyla 5996 sayılı Kanunun 23 ve 24.…

Süt Ürünleri Lisanslı Depo Tebliği Yayımlandı

Standartları belirlenen süt ürünlerinin emniyetli ve uygun koşullarda depolanmasını ve ürün senetleri vasıtasıyla ticaretinin kolaylaştırılmasını sağlamak…

Tüketici Taleplerine Dayalı Gıda Güvenliği Sistemi: FHRS

Tüketicilerin gıda işletmeleri hakkında bilgi almalarını arttırmak ve gıda kaynaklı hastalıkların görülme sıklığını azaltmak için Gıda…