Obezitenin Suçlusu Bu Molekül

27-hidroksikolesterol (27HC) olarak adlandırılan tek bir kolesterol türevi molekül, kan dolaşımınızın içinde gizlenir ve kırmızı et…