Gıdada Bilgi Kirliliğine Para Cezası Yolda

5996 sayılı kanunda değişiklik yapılmasını ön gören teklif ile gıdalarda bilgi kirliliğine yol açan ve halkı…