Zararlı Bakterilerin Tespitinde Yeni Yöntem: Küçük bir cihaz

ON-rep-seq adı verilen yeni bir bakteriyel tanımlama yöntemi ile bakteriyel genomu tespit edilecek, suşa özgü fragmanlarını…

Gıdada Mikrobiyolojik Kriterler?

Hemen her gıda işletmesinin öncelikle kontrol etmesi gerektiği bir yönetmelik : MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ Amaç/ Kapsam…