E 904 Şellak

Gıdalarda parlatıcı olarak kullanılan E 904 Şellak: bir çok çikolata, gazlı içecek ve meyvelerde yüzey parlatıcı…

Koyulaştırılmış Süt ve Süt Tozu Tebliğ (Özet)

Koyulaştırılmış süt ve süttozunun, tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretimi, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve…

E 415 Ksantan Gum (Xanthan gum)

Ksantan Zamkı ya da E415.  Şeker veya nişasta varlığında Xanthomonas campestris bakterisinin fermantasyonu ile üretilen bu…

Fermente Süt Ürünleri Tebliğ Özet

Fermente süt ürünlerinin tekniğine uygun ve hijyenik olarak üretilmesini, hazırlanmasını, işlenmesini, ambalajlanmasını, muhafazasını, depolanmasını, taşınmasını ve…

TGK Sakız Tebliğ (Özet)

Bu Tebliğin amacı; sakızların tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve…

E 621 MSG namı diğer Çin Tuzu

E621 Çin Tuzu; Lezzetsiz ürünleri lezzetli gibi gösteren, iştahı kabartan; obeziteye “gel gel” diyen katkı maddesi…

Tahin Helvası Tebliğ (özet)

Tahin helvasının tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretimi, hazırlanması, işlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve pazarlanması aşamalarında…

Kakao ve Çikolata Ürünleri Tebliğ (özet)

Kakao ve çikolata ürünlerinin tekniğine ve hijyen kurallarına uygun şekilde üretimi, hazırlanması, işlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması…

Sürülebilir Yağlar, Margarin ve Yoğun Yağlar Tebliği (Özet)

Sürülebilir yağlar, margarin ve yoğun yağların tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesini, muhafazasını, depolanmasını, taşınmasını ve…

Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Miktarları Yönetmeliği Özet

Tüketicinin yüksek seviyede korunmasını sağlamak üzere bitkisel ve hayvansal orijinli gıdalarda pestisit kalıntılarının maksimum limitlerine ilişkin…

Tuz Tebliğ Özet

Bu Tebliğin amacı; gıda olarak tüketime uygun olan işlenmiş tuzun ve yeraltı kaynak tuzlarının tekniğine uygun…

Baharat Tebliğ Özet

Baharatın tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, depolanması, nakledilmesi ve piyasaya arz edilmesi aşamalarında…