Gıda Mühendisliğinde Bilirkişilik

Adli yargı süreçlerinde sıklıkla karşılaşılan “Gıda” konulu davalarda “Bilirkişi” niteliği taşıyan Gıda Mühendislerinin bu konuda eğitim…