Gıda Mühendisliğinde Bilirkişilik

Adli yargı süreçlerinde sıklıkla karşılaşılan “Gıda” konulu davalarda “Bilirkişi” niteliği taşıyan Gıda Mühendislerinin bu konuda eğitim…

Gıda Mühendisi Odaya Üye Olmalı mıdır?

Gıda Mühendisi Olmak! Lisans eğitimlerimizin başında kurduğumuz hayallerin diploma ile taçlandırılması… Zorlu bir eğitimin sonunda diplomalarını…