Hazır Ambalaj Teknik Komitesi Üye Yapısı Değişti

14/10/2005 tarihli ve 25966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazır Ambalaj Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair…