DSÖ: Kritik Durumdaki Covid-19 Hastaları için Kullanılan İlacı Onadı!

Bir kortikosteroid olan deksametazon; Kritik durumdaki covid-19 hastalarında İngiltere’de kullanıldı. İlk klinik denemeleri WHO ile paylaşılması…

Karbetamid – toksisite, yan etkiler, hastalıklar ve çevresel etkileri

Karbetamid, tek yıllık otlar için, geniş yapraklı yabancı otlara karşı kullanılan herbisittir. Karbetamid ayrıca bir kolinesteraz veya…