Karbetamid – toksisite, yan etkiler, hastalıklar ve çevresel etkileri

Karbetamid, tek yıllık otlar için, geniş yapraklı yabancı otlara karşı kullanılan herbisittir. Karbetamid ayrıca bir kolinesteraz veya…