Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Miktarları Yönetmeliği Özet

Tüketicinin yüksek seviyede korunmasını sağlamak üzere bitkisel ve hayvansal orijinli gıdalarda pestisit kalıntılarının maksimum limitlerine ilişkin…